Mesta har fått vedlikeholdsoppdraget etter å ha levert et tilbud på 25 millioner. AG Tunnel og BMO Tunnelsikring var også med i konkurransen, og leverte tilbud på henholdsvis 26,3 og 31,9 millioner eks mva.

Arbeidet skal starte så snart som mulig, og være ferdig innen utgangen av november.

Dette skal gjøres

Tunnelene som skal vedlikeholdes er:

Riksveg 5 Fodnestunnelen (Lærdal): Levering og montering av to høydehinder (høydemarkører).

Riksveg 5 Amlatunnelen (Sogndal): Levering og montering av to høydehinder. Vann- og frostsikre drypp i tunnelen. I tillegg tette vannlekkasje mellom portal og bankett, som er et fortauslignende tryggingstiltak som skal redusere risikoen for påkjørsel i tunnelveggen. Vannet må ledes vekk fra portalen og fram til sandfangekum om lag 10 meter fra portal.

Riksveg 5 Frudalstunnelen (Sogndal): Levering og montering av et høgdehinder i øverste ende retning mot Sogndal. Vann- og frostsikra drypp.

Riksveg 5 Bergstunnelen (Sogndal): Levering og montering av et høydehinder i enden retning Fjærland.

Riksveg 5 Fjærlandstunnelen (Sogndal og Sunnfjord): Rive om lag 4000 kvadratmeter netting i tunneltaket og sikre med bolt og sprøytebetong. Vann- og frostsikre drypp.

Riksveg 13 Fatlatunnelen (Sogndal): Vann- og frostsikring.

Riksveg 15 Oppljostunnelen (Stryn): Vann- og frostsikring. Både reparasjon av eksisterende vann- og frostsikring, og nymontering.

Riksveg15 Grasdalstunnelen (Stryn): Vann -og frostsikre drypp. Både reparasjon av eksisterende vann- og frostsikring, og nymontering.

Riksveg 15 Hjelletunnelen (Stryn): Vann- og frostsikre drypp. Både reparasjon av eksisterende vann- og frostsikring, og nymontering.

E39 Bogstunnelen (Høyanger): Levering og montering av to høydehinder.

E39 Klebergtunnelen (Gloppen): Levering og montering av to høydehinder.

Trafikkstyring

 – Vi har forståelse for at veiarbeid som dette kan være krevende for bilistene. Samtidig er det viktig å minne om at vi gjør det for de; for å vareta trafikktryggheten også i framtida, seier prosjektleder Sveinung Hovland i Statens vegvesen.

Det vil bli styring av trafikken i mens arbeidet pågår. Det er i Fjærlandstunnelen at vedlikeholdsarbeidet får de største konsekvensene for de reisende.

– Der må vi ha lange stengninger når fjellet skal sikres med sprøytebetong. Betongen skal herde og støvet må ut av tunnelen før vi setter trafikk på. Det betyr at det på Fjærlandstunnelen blir nattarbeid og tre timer lange stenginger, legg Hovland til.

Sjekk før du skal ut

For å få oversikt over vegarbeid før en skal ut og kjøre, oppfordres bilistene til å sjekke trafikkmeldingene på 175.no.

Her finnes det til en hver tid oppdatert oversikt over situasjonen på alle norske veger.