Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst. Endringen trer i kraft midnatt, natt til onsdag 6. oktober.

Det vil fortsatt være et krav om å teste seg på grensen ved grenseoverganger hvor det finnes en teststasjon. Det vil for eksempel gjelde på alle flyplasser med utenrikstrafikk, over Svinesund og Storskog.

Personer som ikke har et godkjent digitalt koronasertifikat, er i utgangspunktet testpliktige dersom de kommer fra land eller områder med karanteneplikt.

Landets kommuner må være forberedt på reisende som har en plikt til å teste seg innen 24 timer etter ankomst. Kommunene er informert i et brev fra Helsedirektoratet.

Det vil komme mer informasjon om det praktiske rundt åpningen av grenseovergangene over helgen.