Holdningene til den nye regjeringens statsbudsjett har vi sett før. Oposisjonen mener den er svak, mens de som står bak budsjettet er fornøyd. For transportbransjens del er det foreløpig vanskelig å si noe sikkert om hvordan dette vil slå ut. 

Hva blir  for eksempel nettoeffekten av endringene i vegbruksavgiften på biodrivstoff og diesel? Hvordan kommer økningen i CO2-avgiften til å arte seg? Hvordan vil kuttet i fergeprisene slå ut?

Til å svare på dette får vi besøk av to sentrale politikere som bør kunne gi noen svar. Erling Sande (SP) og Trond Helleland (H), henholdsvis leder og fraksjonsleder  Transport- og kommunikajsonskomitéen.

Etter at de har tatt oss gjennom statsbudsjettet får vi besøk av tre ulike aktører som jobber knallhardt med å utvikle hydrogen som et fremtidig drivstoff i det grønne skiftet.

Medlemsmøtet vil du finne på DENNE lenken.

Velkommen!