Når transport skal kutte så mye i hele landet, så betyr det at storbyområdene må ta en enda større del av kuttene, siden en del løsninger er lettere å implementere her. Oppgaven er formidabel. Regjeringen må ta i bruk alle kjente muligheter for å kutte klimagassutslipp, og mest sannsynlig en del hittil ukjente muligheter også.

Biogass er et velkjent klimatiltak. Fritak i bomringen er en lavthengende frukt som ikke krever midler over statsbudsjettet, kan man lese i brevet, som er signert samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) og Vikens fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

I mai ba Stortinget regjeringen om å sikre at biogasskjøretøy likebehandles med andre nullutslippskjøretøy i bomringen. Departementet, under ledelse av den forrige samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF) kom fram til at det ikke var mulig å innføre reduserte bompenger for disse kjøretøyene fordi Autopass-systemet ikke klarte å skille mellom kjøretøy som går på naturgass og biogass.

Mulighet for juks?

Naturgass er den naturlige gassen som blant annet hentes opp fra Nordsjøen. Biogass produseres ved at man bryter ned organisk avfall.

Det argumenter holder ikke, mener byrådet og fylkesrådet.

– Juks er kun en interessant problemstilling hvis det er mulig å jukse. Juks er kun en utfordring hvis det er mulig å fylle naturgass på kjøretøyene. Det er det ikke i dag, i hvert fall ikke på Østlandet, siden det der ikke er fyllestasjoner for naturgass.

Tidligere i år installerte Circle K HVO100-fyllpumper på Kongshavn. Foto: André Kjernsli Tidligere i år installerte Circle K HVO100-fyllpumper på Kongshavn. Foto: André Kjernsli

I brevet har de fire krav til samferdselsministeren:

1. Biogass-kjøretøy likebehandles med nullutslippskjøretøy i bomringen fra nyttår.

2. Det kommuniseres tydelig at intensjonen er at biogass, ikke naturgass, skal få fritak.

3. Statens vegvesen får på plass et eget kontrollsystem.

4. Dersom det ikke blir en foreløpig fritaksordning, skal biogassbiler likebehandles med el- og hydrogenbiler i bomringen i Oslo fra nyttår.

Dette er dagens takster

– Lei av å vente

– Vi er lei av å vente. Jeg håper at samferdselsministeren tar tak i det umiddelbart, slik at det kan innføres fra 1. januar. Vi trenger denne gulroten for å motivere næringa. Lokalpolitikere og næringslivet står klar til å satse, men vi er helt avhengig av at regjeringa spiller på lag, sier byråd Sirin Stav til Avisa Oslo.