Kravene om nullutslippsleveranser vil gjelde rammeavtaler for Oslo kommune, det være seg på rørleggertjenester, elektrikere, låsesmeder, catering, kjøp og leveranse av IT-utstyr, medisinsk utstyr, lyskilder, vaskeritjenester eller andre avtaler. En av årsakene er at transportleverandørene i Oslo har være raskere enn forventet når det gjelder å bytte ut bilparken fra fossildrevne kjøretøy til mer miljøvennlige alternativ.

– Det har vært svært vellykket, og leverandørene har levert over enhver forventning. Dette har gått mye fortere enn vi trodde, og anbudene tikker inn med 100 prosent nullutslipp i transport. Og vi ser at mange nå investerer i nullutslippskjøretøy, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG) til Dagsavisen som først omtalte saken.

Skuffet over Enova

Kravene gjør at mange leverandører skifter ut varebilparken for å kunne levere til Oslo kommune. Dermed kuttes det ikke bare utslipp i på de kjøreturene som gjøres for kommune, men det gir også et kraftig dytt for å endre bilparken i hele Oslo. Mange velger elektriske varebiler, men også el-lastesykler eller biogasskjøretøy er alternativer.

Byråden er ikke like imponert over Enova som siden november to ganger har kuttet i støtteordningen til at bedrifter kan bytte til el-varebiler, og mener at det ikke er et godt signal nå som man er i fred med å lykkes i Oslo.

Klima- og miljødepartementet, som eier Enova, svarer at evige subsidier er en effektiv måte å redusere utslipp på, og etter hvert som teknologien modnes er det meningen at andre virkemidler ta over for Enovas støtte til tidlig markedsintroduksjon.