Oppdatert 9.3.: Her finner du opptakene og presentasjonene fra Mobilitet 2021

Hvordan har covid-19 påvirket vår mobilitet? Hvilke langsiktige endringer kan vi vente oss? Dette er hovedtemaer for konferansen Mobilitet 2021 som går av stabelen 16. og 17. februar. I tillegg blir det foredrag og diskusjoner om grønn omstilling med mer. 

I tillegg til covid-19 og utfordringer for godstransporten, står også bylogistikk og varelevering på programmet, samt utslipp i transportsektoren.   

Her kan du se konferansen Mobilitet 2021 (kl. 9-16)   https://mobilitet2021.kg5.no 

 

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

Onsdag 17. februar kl. 12.15-13.15 arrangerer NLF, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og SINTEF, et foredrag om hvordan pandemien har påvirket godstransporten. Torsten Laksafoss Holbek fra vår europeiske kontor i Brussel, NLA, ser på godtransporten fra et EU-perspektiv. I løpet av nevnte time, får du høre og se følgende innlegg: 

Godstransporten kommer ofte i skyggen av persontransporten når konsekvensene av Covid-19 diskuteres. Vil godstransporten bli varig endret, og på hvilken måte, som følge av pandemien?

 • LIMCO: Hvordan gjøre transportsektoren mer effektiv og klimavennlig?
  Christian Mjøsund, TØI
 • CONSIGN: Effektene av Covid-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader og mulig innovasjon
  Inger Beate Hovi, TØI
 • Godstransport i Trøndelag under korona: Resultater fra prosjekt for Trøndelag fylkeskommune
  Even Ambros Holte, SINTEF Ocean
 • Hvordan er den europeiske godstransporten påvirket, og hvilke tiltak har EU satt i verk?
  Torsten Laksafoss Holbek, Nordic Logistics Association (NLA)

Hele programmet finner du her