– Vi må være med på den grønne dugnaden. Vi er storforbrukere av fuel, og skal overlevere stafettpinnen videre til neste generasjon. Toget går nå! På webinaret får du vite hva vi tenker om kostnader. Noe er mye dyrere, og noe er billigere; det kommer an på den totalte logistikken, forteller daglig leder og befrakter Espen Martinsen i Partifrakt AS til lastebil.no.

Han forklarer at det hender kunder kommer bedre ut med å velge en grønn løsning istedenfor den avtalen de hadde.

– Vi, transportørene, må snu oss rundt

Espen og teamet hans i Partifrakt valgte å hive seg på den grønne bølgen i 2018, og har satset stort på biogass-teknologi for de tyngste klassene og de lengste strekningene. På kortere avstander og for lettere last, tenker de at helelektrisk er alternativet. De er blant de større bedriftene i Norge på transport av løsmasse som avfall, rivningsvirke, flis, bark og pulver. De kjører semitrailere, med kapasitet 87-100 kubikkmeter per tralle, til kunder i hele Norge, med hovedtyngde på Østlandet. 

– Det er vår oppfatning av det er vi, transportørene, som kommer til å drive forskningen fremover. Hvis ikke vi snur oss rundt, så skjer det lite utvikling. Vi må kjøpe inn biler med ny teknologi, og slik bidra til at produsenter som Volvo og Scania bygger større. I modulvogntog ligger det åpenbare miljøgevinster, sier han. 

Mange utfordringer for tungtransporten

Han ønsker at Enova får friere tøyler. Ikke minst at det blir mulig med leasing av fossilfrie biler for tungtransport. Et annet hjertesukk er infrastruktur. Flytende biogass er i dag kun tilgjengelig på Svinesund, i Oslo og Borgeskogen i Stokke.

– Vi ønsker å kjøre med biogass til Bergen, Stavanger og Haugesund, men foreløpig er ikke det mulig, forklarer han.

Ambisjonen til Grønt landtransportprogram, om å  bidra til å realisere 50 prosent kutt i utslippene for næringstransporten innen 2030, bør kunne gjøre noe med fylleinfrastrukturen – både for biogass og annen fossilfri energi.

– Det er mange utfordringer, særlig for tungtransporten. Lynlading for tunge kjøretøy finnes knapt, og hydrogen er på teststadiet. Her vil vi teste ut og komme med forslag til hvilken lade- og fylleinfrastruktur vi skal ha for fremtiden, sa Christoffer Sahl, sekretariatsleder i Grønt landtransportprogram, under lanseringswebinaret.

Grønt landtransportprogram er fortsatt i innledende fase, og holder på med å rekruttere partnerbedrifter og utvikle nettside. Deretter skal de i gang med pilotprosjekter. Etter hvert skal de utforme veiledere og en klimakalkulator, slik at bransjen skal få god veiledning og kunne beregne effekten av klimainvesteringer. 

Samhandling skal gi resultater

Grønt landtransportprogram har fått støtte fra regjeringen, og organisasjonene har inngått et formelt og forpliktende samarbeid for å mobilisere næringslivet for å realisere det grønne skiftet. Over 20 medlemsorganisasjoner er med: NHO, Virke, LO,  Zero, Enova, bransjeforeninger for transport og logistikk – som NLF, samt landbruk og bygg og anlegg. 

– Vi vil invitere næringslivet til å delta i pilotprosjekter og stimulere til et bredt teknologiskifte. Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. Vi bygger en arena for samhandling mellom organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Ved å samle verdikjeden, dele kunnskap og utvikle verktøy skal vi nå gjøre en kraftfull innsats for å kutte utslippene, sa Christoffer Sahl.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn framhevet viktigheten av godt samarbeid. 

– Vi vet at vi må gjøre store kutt i klimagassutslippene våre, og i Norge har vi mye å hente på transport og logistikk. I langstrakte Norge har vi mye næringstransport på vei, det er derfor bra og nødvendig at bransjen finner sammen for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere, sa Sveiung Rotevatn i sitt innlegg under webinaret.

Noen av foredragsholderne på lanseringsseminaret. Noen av foredragsholderne på lanseringsseminaret.

 

Hva er Grønt landtransportprogram?

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning.

Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.

Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

Les mer om GLP

Organisasjonene som er med i GLP Organisasjonene som er med i GLP

Les også: Kjemper for miljøet, og bransjen