– Medlemsundersøkelsene er et av våre aller viktigste verktøy for å høste tilbakemeldinger fra NLF-folket. I år fikk vi godt over 500 svar fra bedrifter av alle størrelser, noe som gir oss et verdifullt bilde av hva medlemsmassen ønsker at vi skal prioritere, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han er spesielt takknemlig for at så mange av de mindre bedriftene tok seg tid i en hektisk koronahverdag til å svare på undersøkelsen.

– Hovedtyngden i NLFs medlemsmasse består av bedrifter med færre enn fem ansatte. Derfor er det avgjørende at dette også gjenspeiles i tilbakemeldingene vi får i undersøkelser vi sender ut. Og det er heldigvis tilfelle i år, siden hele 54 prosent av respondentene i undersøkelsen tilhører denne kategorien.

Vedlikehold, utbygging og vinterdrift av vegene våre er også blant toppkandidatene av politisk viktige saker for NLF-bedriftene. Foto: Tore Bendiksen Vedlikehold, utbygging og vinterdrift av vegene våre er også blant toppkandidatene av politisk viktige saker for NLF-bedriftene. Foto: Tore Bendiksen

Sosial dumping og vegvedlikehold engasjerer

Formålet med medlemsundersøkelsen er blant annet å kartlegge hvilke NLF-tjenester, tilbud, verktøy og avtaler bedriftene er mest fornøyde med, hvor det finnes forbedringspotensial og hvor det er rom for utvikling av nye tjenester. I tillegg kartlegges hvilke politiske saker medlemmene ønsker at NLF skal prioritere, både regionalt og sentralt.

– Inn mot høstens stortingsvalg vil spesielt disse tilbakemeldingene spille en stor rolle i hvordan vi rigger påvirkningsarbeidet mot politikerne, sier Mo.

Når NLF-direktøren ser på topplisten over saker som respondentene i undersøkelsen anser som viktigst, blir han ikke overrasket.

– Det er tett i toppen over saker våre medlemmer er opptatt av. NLF har i mange år vært opptatt av like konkurransevilkår, å avsløre transportkriminalitet og å bedre arbeidsvilkårene for sjåførene. Like viktig har arbeidet for å bygge ut og vedlikeholde vegene våre, selve fabrikkgulvet til de ansatte i våre bedrifter. Resultatet i undersøkelsen forteller oss at vi er på linje med våre medlemmer, noe jeg er svært glad for. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å avdekke konkurranseskjevheter gjennom utnytting av arbeidsfolk og ikke minst sørge for trafikksikre og effektive veger.

Utnyttelse av sårbare arbeidstakere fra østeuropeiske land påvirker ikke bare enkeltindividene negativt, men også norsk lastebilnæring gjennom økt prispress. Foto: Stein Inge Stølen Utnyttelse av sårbare arbeidstakere fra østeuropeiske land påvirker ikke bare enkeltindividene negativt, men også norsk lastebilnæring gjennom økt prispress. Foto: Stein Inge Stølen

Infrastruktur og trafikksikkerhet

Prioriteringen av vegrelaterte politiske saker hos medlemmene passer godt inn med påvirkningsarbeidet rundt den nye NTP-en (2022-2033), som ble lagt fram tidligere i år.

– Her er det avgjørende at politikerne holder løftene og gjennomfører de prosjektene som nå er planlagt. I tillegg må vi sikre at vintervedlikeholdet ikke rammes av nedprioriteringer og komplikasjoner som følge av endrede rammevilkår og vegeierskap.

Den neste tematikken på listen henger på mange måter sammen med sosial dumping, som troner på toppen. Hele 73,1 prosent av respondentene anser arbeidet mot ulovlig kabotasje som svært viktig, noe som sikret fjerdeplassen.

– Med så lite som skiller de ulike sakene er det nesten meningsløst å rangere dem. Kampen mot ulovlig kabotasje er sentralt i arbeidet for vår viktigste sak – like konkurransevilkår. Tore Velten tydeliggjorde dette da han ble valgt som forbundsleder og det har til de grader vært styrende for forbundets arbeid. Nå har vi også rustet oss med ferske tall og statistikk som ingen tidligere har hatt kjennskap til, som igjen er avgjørende for å sikre politisk oppmerksomhet rundt ulovlig kabotasje inn mot valget, sier Mo.

– Godt synkronisert

Nummer fem på listen over de viktigste politiske sakene for NLF-medlemmene er drivstoffavgift.

– Gjennom koronaåret har man sett en nedgang i prisene på drivstoff, men nå har denne trenden snudd. Dette går rett på næringen til transportbedriftene, både store som små. Det er ikke utenkelig at mange får trangere økonomi i månedene som kommer, og dette skal derfor også selvfølgelig prioriteres politisk, understreker NLF-direktøren.

De videre plasseringene på topp 10-listen er henholdsvis vegbygging, ansvarliggjøring av transportkjøper, trafikksikkerhet, arbeidstidsordninger/kjøre- og hviletid, og til slutt takst- og billettsystemer, bompenger og ferjer. En god miks av aktuelle problemstillinger både knyttet til konkurransevilkår, regelverk og driftsøkonomi. Funnene i årets medlemsundersøkelse viser også at prioriteringen av de viktigste politiske sakene av medlemmene har holdt seg svært stabilt de siste fem årene.

– Det viktigste med denne oversikten er å avstemme medlemsbedriftenes forventninger til forbundets prioriteringer. Arbeider vi med saker som er relevante for våre medlemsbedrifter og greier vi å kommunisere internt om det vi faktisk gjør på disse områdene? Svarene på årets undersøkelse skiller seg i så måte ikke særlig fra tilsvarende undersøkelser tidligere år. For forbundsstyret og administrasjonen er dette derfor god og viktig lesing, avslutter Mo.

FAKTA: Dette er de 10 viktigste politiske sakene for NLF- medlemmene

Medlemsundersøkelsen sendes ut som en QuestBack til alle registrerte medlemsbedrifter. Et av temaene for undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke politiske saker som er viktig for respondentene. Man blir bedt om å svare på en skala fra 1-6 der 1 er meget uviktig og 6 er meget viktig. Gjennomsnittet av alle svar gir en score som kan leses av i listen under. I tillegg oppgis andelen medlemsbedrifter som anser temaet for å være «meget viktig» og som derfor har gitt emnet toppscore.

Tema Score (1-6) Andel «meget viktig» Utvikling 2017-2021
1. Sosial dumping 5,59 75,70 % 0,03
2. Vedlikehold av veger 5,58 70,70 % -0,04
3. Vinterdrift av veger 5,48 65,40 % -0,04
4. Ulovlig kabotasje 5,47 73,10 % -0,05
5. Drivstoffavgift 5,47 67,30 % -0,06
6. Vegbygging 5,47 64,90 % -0,10
7. Ansvarliggjøring av transportkjøper 5,40 64,40 %               Ukjent*
8. Trafikksikkerhet 5,39 60,30 % 0,12
9. Arbeidstidsordninger/kjøre- og hviletid 5,20 47,30 % 0,16
10. Takst- og billettsystemer, bompenger, ferjer 5,13 55,90 % 0,01

*Ikke et tema i 2017