E134 Oslofjordtunnelen vil være stengt fra fredag 8. oktober kl. 22:00 frem til mandag 11. oktober kl. 05:30. 

– Årsaken til stengingen er reparasjoner etter en trafikkulykke som var 27. september der blant annet tre veggelementer ble skadet, sier tunnelforvalter Anine Kalmo Larsen i Statens vegvesen.

Siden ulykken har et kjørefelt vært stengt og det har vært redusert fartsgrense i tunnelen.

Arbeidene som vil foregå i helga er å fjerne de ødelagte veggelementene, gjøre grunnarbeid og montere tre nye veggelementer. I tillegg må entreprenørens mannskaper gjøre brannsikring, og kontrollere kabler som ligger i bakken på stedet. Dersom de har fått skader må de utbedres eller skiftes. Arbeidet vil bli utført av driftsentreprenøren Mesta med bistand fra Veidekke. 

– Årsaken til at tunnelen må være kontinuerlig stengt i helga er at arbeidet ikke kan avsluttes på en trafikksikker måte før de er helt ferdige, sier Larsen.

Se oppdaterte trafikkmeldinger på www.175.no