Fra førstkommende mandag kveld vil det i ukene 42, 43 og 44 på delstrekninger på E16 mellom Trengereid og Voss bli nattestengt mandag til fredag mellom kl. 21:00 – 06:00.

Nattestenging av E16, som er «hovedpulsåren» mellom de to største byene i Norge, gir store utfordringer for næringstransporten. Omkjøring blir via Fv79 og Fv49 via Hardanger som er lite egnet som omkjøringsvei for tungtransporten. Smale partier og tunneler med skiltet maksimal kjøretøyhøyde på 4,0 meter, stopper de fleste tungtransportene.

NLFs tydelige budskap har siden nattestengingen ble kjent vært at E16 ikke kan stenges før vi har på plass tiltak på Fv79 og Fv49 som ivaretar tungtrafikken.

- Vi har derfor jobbet tett med Vestland fylkeskommune ved fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og varafylkesordfører Natalia Golis (Mdg) for å få på plass tiltak på nevnte fylkesveier, sier NLFs regionssjef Jan Ove Halsøy.

 Utfordrende for tungtrafikken

Lørdag mottok NLF endelige bekreftelsen fra Statens vegvesen på at følgende tiltak blir innført på Fv79 og Fv49 fra mandag kl. 21:00:

  • Omkjøring via Fv79 og Fv49 blir tillatt for kjøretøy med tillatt maksimal høyde på 4,25 meter
  • Det blir manuell dirigering og sentrisk kjøring i følgende tunneler:
    • Tunnelene i Tokagjelet
    • Raunekleivtunnelen (i Hisdalen)
    • Hisdalstunnelen (i Hisdalen)
  • I tillegg blir det vakter på Voss og Trengereid som vil informere trafikantene om tiltakene på omkjøringsveien.

 

NLF har i tillegg bedt Statens vegvesen om å informere trafikantene via friteksttavler på E16.

Det er også viktig å merke seg at modul- og 24-meters vogntog ikke kan benytte seg av omkjøringsveien via Hardanger.