Trafikantene må fortsatt regne med noen stenginger av ett løp i sommer, men disse legges til nattestid for å redusere ulempene for trafikantene, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen gir honnør til trafikantene, som har oppført seg eksemplarisk i byggeperioden. Det har så å si ikke vært trafikale hendelser etter den første innkjøringsperioden, der noen var i tvil om hvordan man flettet i kø. 

Vålerengtunnelen er en av de mest trafikkerte tunnelene i landet, med en trafikk på over 75.000 kjøretøy i døgnet. Det siste året har tunnelen vært delvis stengt grunnet rehablitering.

Tunnelen har fått nytt vegdekke, bedre brannbeskyttelse, flere og forbedrede rømningsveger, nødstasjoner og brannslokkingsapparater, det tekniske anlegget er skiftet ut, flere trafikksikkerhetstiltak er gjort og vannlekkasjer er tettet.

Her er en detaljert oversikt over arbeidene som er utført siden tunnelen ble stengt i juni i fjor:

 • Skiftet ut alt sikkerhetsutstyr og elektrisk anlegg
 • Nytt styresystem for tunnelen
 • Forsterket om lag 40 meter av begge hovedløp av tunnelen ved søndre portal i forbindelse med Bane Nors prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken". Eksisterende sikringsstøp og berg er revet og det er etablert nytt armert betonghvelv med vann- og frostsikring. Det er benyttet 2400 kubikkmeter betong og 200 tonn armering.
 • Forsterket cirka 60 meter av ubenyttet avrampe mot Galgeberg med nytt armert betonghvelv
 • Bygget to nye tekniske bygg (T1 Lodalen og T3 Etterstad)
 • Området rundt nytt teknisk bygg T3 ved Etterstad er anlagt med grøntareal og åpnes for publikum
 • Bygget ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
 • Oppgradert og delvis skiftet ut cirka 2500 meter med kabelstiger
 • Lagt cirka 65 000 meter med kabler
 • Fjernet gamle ventiltatorer og montert 26 nye
 • Skiftet ut alt av belysning og etablert totalt 600 nye lysarmaturer
 • Etablert 1650 meter med ledelys
 • Etablert to nye rømningsveger, og oppgradert to eksisterende rømningsveger
 • Montert sju nye nødstasjon-kiosker, og oppgradert ytterligere fire
 • Forbedret brannbeskyttelse av tunnel ved å etablere 162 stykker veggelementer (cirka 2100 kvadratmeter), og 5000 kvadratmeter plater i tak
 • Etablert fire nye uttak for slokkevann
 • Etablert ny brannvannledning med lengde cirka 350 meter i sørgående løp
 • Etablert cirka 60 nye brannslokkingsapparat, og 18 brannslokningsapparat-skap
 • Tetting av vannlekkasjer i tak
 • Trafikksikringstiltak i form av etablering av støtputer og diverse trafikksikringsstøper
 • Reparert skadet betong i betongtunnel
 • Reparert skader i vegbanen

Vil du følge med på hva som skjer i tunnelene i Oslo, har Statens vegvesen en egen  FaceBook-gruppe (Oslotunneler). 

Les også: Sikkerhetseksperten som ble lastebilsjåfør

Nyrehabilitert tunnel: Utbedret vegdekke, flere rømningsveger og nødstasjoner, nytt teknisk anlegg og trafikksikkerhetstiltak skal gjøre Vålerengtunnelen på E6 i Oslo mer drifts- og trafikksikker. Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen Nyrehabilitert tunnel: Utbedret vegdekke, flere rømningsveger og nødstasjoner, nytt teknisk anlegg og trafikksikkerhetstiltak skal gjøre Vålerengtunnelen på E6 i Oslo mer drifts- og trafikksikker. Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen