Gluggvasselv bru ligger like nord for tettstedet Grane, et par mil sør for Mosjøen. Nå skal vegen inntil brua utbedres, og det er ikke mulig å holde vegen åpen mens arbeidet pågår.

– Det er beklagelig at vi er nødt til å stenge E6 i så mange timer, men vi har dessverre ingen andre muligheter, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå er det nordsiden av brua som utbedres. Før jul ble tilsvarende operasjon gjort på sørsiden.

– Undersøkelsene vi har gjort viser at vegen som går inntil brua siger, og det er dype spor. Hvis vi ikke setter i verk tiltak, kan i verste fall hele vegen rase ut. Dette utgjør en fare for trafikksikkerheten. Hvis vi ikke gjør noe nå, kan vi risikere behov for mer omfattende reparasjoner og en lang periode med stengt veg seinere, sier byggelederen.

Ingen omkjøring for tungbiler

Omkjøringen for personbiler og utrykningskjøretøy, som er skiltet langs kommunal veg og fylkesveg 7322 Vestersidevegen, er ikke egnet for tyngre kjøretøy.

Fylkesveg 17 langs kysten har to ferjesamband, men ferjene går ikke om natta og kapasiteten er svært begrenset.

Vegtrafikksentralen ville normalt anbefalt langtransporten å ta omvegen via Sverige, men på grunn av koronasituasjonen og karantenebestemmelser, er dette alternativet ikke tilgjengelig i praksis. Det er derfor ingen egnede omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy den tida E6 er stengt.

– Vegtrafikksentralen oppfordrer derfor næringslivet til å planlegge transporten i samarbeid med sine transportører. Det anbefales å vurdere andre døgnhvileplasser på Helgeland og i Trøndelag for å unngå opphopning på de nærmeste plassene, oppfordrer Andreassen.

Skal unngå at brutilknytningen raser ut

Riddervold Andreassen understreker at bæreevnen til selve brua er tilfredsstillende. Den er kvalitetssikret gjennom jevnlig vedlikehold og forsterket gjennom nylige oppgraderinger. Det blir gjort fortløpende vurderinger av brurekkverket. Årsaken til at brua ikke skiftes ut, er at det er planlagt en fullstendig omlegging av E6 i området i framtiden.

Siden 17. november har det vært jobbet på selve brua, med få konsekvenser for trafikantene. Jobben som skal gjøres nå i helga, er på vegen som leder inn til brua.

– For å skape minst mulig ulempe, har vi valgt å starte arbeidet seint lørdag kveld og avslutte søndag morgen. Det er på dette tidspunktet trafikken er lavest, sier Andreassen.

I løpet av natta skal eksisterende vegmasse graves opp. En ny prefabrikkert bakplate i betong skal heises på plass, og vegmassen skal deretter fylles tilbake.

Nødetatene er særskilt orienterte. Dette for at de skal kunne innrette sin beredskap på en best mulig måte så lenge vegen er stengt.

Oppdatert trafikkinformasjon fra Statens vegvesen finnes på  175.no.

Les også: Kan kunstig intelligens gi oss sikrere vinterveger?