Denne uken startet entreprenøren Veidekke Industrier AS arbeidet med å rassikre en del av E14 ved Trobekken i Meråker i Trøndelag.

Tiltakene som skal utføres er vegetasjonsrensk, spettrensk, bolting av berg og montering av rasfanggjerde og isnett. Arbeidet koster ca. 6 mill. kr og skal være ferdig i løpet av oktober.

– E14 ved Trobekken er utsatt for spesielt isras. Vi vil nå sikre raspunktet ved å gjennomføre tiltak, og bidra til å nå målsetningen om et trygt og effektivt transportnett, sier prosjekteringsleder Karoline Valle i Statens vegvesen.

Mens arbeidene pågår på dagtid, vil det være redusert fremkommelighet for trafikantene. Det vil være manuell trafikkdirigering med et kjørefelt åpent. I de periodene mobilkranen blir stående i vegkanten etter arbeidsdagens slutt, vil det være et stengt kjørefelt også kvelds- og nattestid.

– Vi ber trafikantene om å ta hensyn til mannskapet som jobber langs vegen og sine medtrafikanter, og ser fram til at raspunktet sikres, sier Valle.