Under en rutineinspeksjon av tunnelkonstruksjonen i Teigkamptunnelen på E6 i Gudbrandsdalen tidligere i sommer, ble det oppdaget bevegelse i berget på et lite område i den nordre enden av tunnelen.

Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen hvert femte år

Som en sikkerhetsrutine blir berget og bergsikringen i tunnelene på riks- og europavegnettet inspisert hvert femte år. Det var under en slik inspeksjon at Statens vegvesens geologer oppdaget små sprekker i berget i et område på 30-40 meter i den vel 3,7 kilometer lange tunnelen.

– Sprekkene vi har oppdaget, utgjør ingen fare, men det er viktig at de ikke får utvikle seg. Derfor stabiliserer vi nå fjellet ved å montere flere sikringsbolter, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Sikringsarbeid nattestid

Det er Gjerden Fjellsikring AS som utfører arbeidet i Teigkamptunnelen for Statens vegvesen. Ved hjelp av en borerigg borer de fem meter lange sikringsbolter inn i berget.

Gjerden Fjellsikring jobber om natta når trafikken er lav. Tunnelen skulle være stengt mellom kl. 20 og 06 i perioden søndag kveld 12. september - fredag morgen 17. september, men dette blir altså utvidet til 24. september.

Det er omkjøring om lokalvegen for alle kjøretøy, inkludert modulvogntog. Omkjøringen er skiltet.