Monteringen av brua er godt i gang, men det har dukket opp noen uforutsette utfordringer. Dette betyr at jobben tar noe lenger tid enn planlagt.  

– Det er oppstått brudd i en sveiseskjøt i overgangen mellom monteringsutstyret foran brua og selve brua. For å ivareta sikkerheten undersøker vi nå brua sammen med vår leverandør, og vil videre vurdere aktuelle tiltak, sier fungerende seksjonsleder Karoline Valle i Statens vegvesen.

Forsinkelsen innebærer at E6-trafikken ikke kan flyttes over på den nye brua før nyttår som planlagt.

Ikke i orden før i 2022

– Vi vil gi nærmere informasjon når vi vet når trafikken kan flyttes, men det vil ikke bli før til neste år, sier Valle.

Det er første gang i Norge vi monterer en så stor midlertidig bru som vi gjør over elva Stavåa i Rennebu. Total lengde på den midlertidige brua blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter. Brua veier over 600 tonn i totalvekt.

Kun ett kjørefelt er åpent for trafikk på E6 over den gamle Stavåbrua i dag, pga. skader på konstruksjonen og redusert bæreevne. Det er manuell trafikkdirigering over brua, med trafikk i en kjøreretning om gangen.

– Vi ber trafikantene om å ta hensyn til anleggsarbeidene og sine medtrafikanter, sier Valle.