– Det er mye som tyder på at Girteka ikke følger opp forbudet mot at sjåførene deres gjennomfører ordinær ukehvil i lastebilen, slik de høyt og tydelig proklamerte at de skulle gjøre. Det er i så fall svært alvorlig. Norske transportører har i en årrekke tapt markedsandeler til utenlandske lavprisaktører, som har spekulert i lovbrudd, blant annet ved at sjåførene har bodd i bilene i uker og måneder, i strid med regelverket. Dette er sosial dumping i praksis og er skadelig for både trafikksikkerhet, næringen og norske arbeidsplasser, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Lastebilsjåfører har ikke lov til å avholde den regulære ukehvilen (minimum 45 timer) i bilen. Nye EU-regler gjør dette enda tydeligere enn før ved å konkretisere forholdene både knyttet til kvaliteten på overnattingstilbudet og at arbeidsgiver skal dekke alle kostnader.

Lenge har også de største lavprisaktørene i næringen, som Girteka, Vlantana, Kreiss og Bring Trucking, benyttet denne modellen ved bruk av østeuropeiske sjåfører for transport i Norden. Dette til tross for at praksisen i bunn og grunn er ulovlig.

PR-turné: Her viser Girteka stolt frem hostellavtalen til nettstedet Tungt.no, som ifølge firmaet selv skulle omfatte rundt 1000 overnattinger i året for sine sjåfører. Til venstre: Direktør for Girtekas aktivitet i Norge, Kestutis Cizikas. Til høyre: Daværende kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen. Foto: Haakon Førde/Tungt.no PR-turné: Her viser Girteka stolt frem hostellavtalen til nettstedet Tungt.no, som ifølge firmaet selv skulle omfatte rundt 1000 overnattinger i året for sine sjåfører. Til venstre: Direktør for Girtekas aktivitet i Norge, Kestutis Cizikas. Til høyre: Daværende kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen. Foto: Haakon Førde/Tungt.no

Lanserte PR-stunt

Derfor ble mange overrasket da den litauiske transportgiganten Girteka i mars 2018 markerte seg ved å tegne en avtale med hostellkjeden HI Norway om overnatting for sine sjåfører ved kjøring i Norge.

– Vi vet ikke, men vi anslår at det kan dreie seg om 1000 overnattinger i året, med den aktivitet vi har nå, fortalte direktør for Girtekas operasjoner i Norge, Kestutis Cizikas, til transportnettstedet Tungt.no den gang.

Noen måneder senere var selskapet enda tydeligere i sitt anslag.

– Vi sikrer ukehvilen for sjåfører i seng og har signert avtale med en overnattingskjede for 1000 overnattinger i året, slo Girtekas talsperson Kristian Kaas Mortensen fast ved Logistikk- og transportdagen i Bergen.

Girteka: – Har vært mye brukt

PR-stuntet etterlot et inntrykk av at Girteka, som første lavprisaktør fra Øst-Europa, ønsket å ta grep og sikre at lovene faktisk ble fulgt. Samtidig var dette en indirekte innrømmelse om at brudd på kjøre- og hviletidsreglene frem til da hadde foregått i stor skala hos den litauiske transportøren.

– Dette var mildt sagt overraskende. Men hvis Girteka faktisk ville sette handling bak ordene og sørge for overnattingstilbud for sine sjåfører, ville det være positivt for trafikksikkerheten. Derfor var det av stor interesse å finne ut om hostellavtalen fungerte som beskrevet, forteller NLF-direktøren.

Lastebil.no har i ettertid forsøkt å kartlegge Girtekas faktiske bruk av hostellene rundt omkring i Norge, for å finne ut om selskapet faktisk sørger for 1000 overnattinger årlig for sine sjåfører, slik de annonserte i 2018.  Girteka har selv avvist å oppgi konkrete tall. Kristian Kaas Mortensen, tidligere kommunikasjonsdirektør, nåværende direktør for strategiske samarbeid i Girteka, oppgir imidlertid at ordningen har vært godt brukt.

– Hostellene ble benyttet mye i 2018 og 2019. Gjennom 2020 har vi imidlertid redusert avholdelsen av ukehvil i Norge. Vi bruker hostellordningen fortsatt, men i et mindre omfang, oppgir han på e-post.

Girteka er stadig på jakt etter nye sjåfører for kjøring spesifikt i Norge. Foto: Skjermdump, Girteka.eu Girteka er stadig på jakt etter nye sjåfører for kjøring spesifikt i Norge. Foto: Skjermdump, Girteka.eu

To overnattinger i hele Nord-Norge

Girtekas tilstedeværelse i Norge er tett knyttet til sjømatnæringen og eksport av fersk fisk. En stor del av disse er lokalisert helt nord i landet, i Troms og Finnmark. Her er det kun ett hostell tilknyttet HI Norway i flere hundre kilometers omkrets, nemlig Mehamn Vandrerhjem.

– Vi er kjent med avtalen med Girteka, men vi har bare hatt ett eller to besøk av deres sjåfører siden mars 2018. Vi hadde håpet på mer, forteller daglig leder Vidar Karlstad.

Han sier at de har gått langt i å tilrettelegge for lastebilsjåfører med egen parkering og tilbud om skyss til og fra lastebilparkeringen, uten at det har hjulpet. Samtidig laster Girteka jevnlig fisk hos bedriften Nordkyn Seafood AS, som bare ligger noen hundre meter unna.

– Vi har også flere andre sjømateksportører som benytter Girteka i området, opplyser Karlstad.

Lastebil.no har vært i kontakt med øvrige HI-vandrerhjem i hele Nord-Norge. Noen sier at de ikke kjenner til avtalen med Girteka overhodet, mens resten oppgir at de kjenner til avtalen, men likevel aldri har hatt besøk av sjåførene ved sine hosteller.

Sliter med å få betalt for overnattingene

Lenger sør i landet finner vi vandrerhjem som har hatt noen få overnattinger med Girteka-sjåfører, men som rapporterer om flere problemer med ordningen. Jostein Trædal ved Sunndalsøra Vandrerhjem har fakturert det litauiske transportselskapet for et dusin overnattinger siden oppstarten i 2018. Men han har fortsatt ikke fått betalt for flere av disse.

– Vi har måttet purre og holde på, så dette fungerte ikke spesielt godt for oss.

Erfaringene deles av innehavere ved en rekke andre vandrerhjem. Liv Holmström i Voss og Kristin Franksson i Kongsberg er blant de som uttrykker skepsis til å beholde ordningen basert på betalingsproblemene.

– Ofte får vi bare fakturaene i retur. Hvis samarbeidet skal fortsette, må det finnes en bedre løsning for betaling, sier Franksson.

Sov i lastebilene utenfor vandrerhjemmet

Gjøvik Vandrerhjem har hatt rundt 30 overnattinger av Girteka-sjåfører, og er således et av de klart mest brukte hostellene tilsluttet ordningen. De opplevde et litt annet problem.

– Det var svært få av sjåførene som faktisk overnattet inne. Da de fikk nøklene til rommene, gikk de som regel bare ut og la seg i lastebilene på parkeringsplassen i stedet, forteller Ann Kristin Kolshaugen Bjerke. Praksisen bekreftes også av daglig leder Steffen Csirmaz.

De legger til at dårlig planlegging fra Girtekas side også skapte problemer.

– Sjåførene kom til alle døgnets tider, og gjerne en dag før bookingen faktisk gjaldt. I tillegg var det ingen som pratet engelsk, og vi snakker ikke verken litauisk eller russisk, så språk var også et problem.

Udelt negativ har likevel ikke ordningen vært for vandrerhjemmene. Både i Sandnes og på Dombås meldes det om positive erfaringer, riktignok basert på et relativt lite antall overnattinger.

Potensielt straffbart for transportkjøpere

Etter å ha fått tilbakemelding fra de fleste helårsåpne hostellene og vandrerhjemmene tilsluttet HI Norway, sitter Lastebil.no med et anslag på mellom 100 og 150 overnattinger fordelt på 2018 og 2019, altså mellom 50 og 75 per år. Det utgjør mindre enn en tiendedel av Girtekas eget estimat da avtalen ble inngått.

– Ingenting tilsier at Girtekas tilstedeværelse i Norge har minket de siste årene, snarere motsatt. Med så få overnattinger på hostellene, og uten kjente alternativer, kan det i praksis bety at Girteka fortsetter med systematiske brudd på kjøre- og hviletidsreglene. For et selskap med Girtekas størrelse, omdømme og ambisjoner er dette selvfølgelig fullstendig uakseptabelt. Vi vil oppfordre deres kunder i Norge til å etterspørre dokumentasjon på selskapets rutiner for oppfølging av sjåførene. Kundene er ikke tjent med å sette seg selv i en situasjon der de legger til rette for systematiske lovbrudd for å sikre seg billigst mulig transport, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han legger til at denne praksisen i verste fall kan føre til straff for transportkjøperne, siden de ifølge norsk lov er pliktig til å medvirke til at transporten kan gjennomføres innenfor regelverket for kjøre- og hviletid.

– Vi har spurt selskapet, men får ikke tilfredsstillende svar. Hvis kundene heller ikke får det, bør de snarest finne seg en annen leverandør for å minimere risikoen for eventuelle lovbrudd. 

Girteka-sjåføren hevdet han ikke la merke til at dekket på hengeren eksploderte, heller ikke at dekkbitene pisket skapet og la igjen gummirester i milevis. Det var en kontrollør i Statens vegvesen som til slutt oppdaget problemet. Kjøretøyet var også involvert i ulovlig kabotasje på kontrolltidspunktet. Foto: Statens vegvesen Girteka-sjåføren hevdet han ikke la merke til at dekket på hengeren eksploderte, heller ikke at dekkbitene pisket skapet og la igjen gummirester i milevis. Det var en kontrollør i Statens vegvesen som til slutt oppdaget problemet. Kjøretøyet var også involvert i ulovlig kabotasje på kontrolltidspunktet. Foto: Statens vegvesen

– Kan være trafikkfarlig

NLF-direktøren viser til en hendelse nylig hvor en lastebilsjåfør fra Girteka kjørte mange mil med et eksplodert hengerdekk. Da han ble stanset i kontroll hevdet sjåføren at han ikke hadde merket noe som helst, til tross for at gummien hadde laget tydelige merker langs hengerens skapside.

– Det kjører dessverre mange ufokuserte og trøtte langtransportsjåfører på norske veger. Noen av disse utløser farlige episoder. Derfor er det viktig at kjøre- og hviletidsreglene, deriblant 45-timersregelen, både følges og håndheves på riktig måte, avslutter Mo.

Girteka har valgt å ikke kommentere saken ytterligere etter å ha blitt kjent med funnene i undersøkelsen.

Les også: Bruker døgnhvileplasser som terminaler