Den oppdaterte bekreftelsen inneholder en lenke til registreringsordningen. Bekreftelsen fylles ut i forkant, signeres og oppbevares i kjøretøyet, slik at det kan vises fram på oppfordring.

Last ned skjema:  Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon

Viktig å huske på

Ved grenseovergang må følgende være på plass:

 • Digitalt innreiseskjema – som sendes inn i forkant av grensekryssing inn til Norge.
  • Dersom man krysser grensen flere ganger på en dag, holder det å sende inn skjemaet en gang per kalenderdag.
  • Ved opphold i bilen under innreisekarantene, kan postnummer for ankomststed føres inn (sted for innreisekarantene). 
 • Husk pass!
  • Den midlertidige nedstengningen av grensene betyr at det ikke lengre er passfrihet på grensene innad i Schengen

En oppfrisking i reglene for innreise

I henhold til forskrift  om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), er det en rekke regler for yrkessjåfører. Det samme gjelder både for personell som transporterer gods, eller annet personell innen transportsektoren.

Her er de viktigste som gjelder for sjåfører i arbeidstiden og fritiden:

 • Alle yrkessjåfører av langtransport er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden, uansett om de krysser grensen hyppig eller ved tilfeldige oppdrag.
 • De trenger heller ikke ta den obligatoriske testen på grensen, med mindre de i løpet av de siste ti dager har oppholdt seg i land med særlig høy spredning av muterte virusvarianter. Per i dag gjelder dette Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil. I så tilfelle må sjåføren testes på grensen, men får kjøre videre. Ved positivt prøvesvar vil sjåføren bli kontaktet for videre oppfølging. Oppdatert informasjon om hvilke land dette gjelder finnes til enhver tid på Folkehelseinstiuttets nettsider fhi.no.
 • Yrkessjåfører er underlagt innreisekarantene i fritiden i ti dager etter siste grensekryssing inn i Norge. De er imidlertid ikke pålagt testing som oppfølging av fritidskarantenen, med mindre de ønsker å teste seg ut av fritidskarantenen etter syv dager, i tråd med § 4c i covid-19-forskriften.

Les også:  Strengere innreiseregler til Norge