Du kan tidligst registrere din ankomst til Norge 72 timer (3 døgn) i forveien, og senest før du passerer den norske grensen. Alle yrkessjåfører og pendlere skal nå altså registrere seg.

– Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten rimelig grunn, så det er viktig at folk tar dette på alvor, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Registrering i innreiseregistreringssystemet er derimot ikke et vilkår for å reise inn i landet, og manglende registrering gir heller ikke grunnlag for bortvisning av utlendinger.

Les mer i tidligere sak: Registreringsplikt for alle som reiser inn til Norge

Digital registrering av innreise til Norge gjør du her (på norsk eller engelsk)

Registration of arrival to Norway: Information in English Norwegian governments and paperbased registration forms in Polish, Romanian, Spanish, German, Arabic, French, Lithuanian, Russian, Estonian and Ukranian

Testplikten ved innreise gjelder ikke varetransport

Innreisende fra røde land har plikt til å teste seg for covid-19 fra 2. januar 2021 ved passering av Norges grense. Merk at dette IKKE gjelder personer som utfører varetransport eller er grensependlere. Selv om du ikke har testplikt, har du fortsatt registreringsplikt (se over).

For å bidra til å begrense importsmitten, har regjeringen mulighet til å midlertidig stenge mindre grenseoverganger. Alle tollsteder vil, så langt det er mulig, opprettholde sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten på grenseovergangene, melder Tolletaten i sitt nyhetsbrev.

Les mer i tidligere sak: Testplikt for reisende til Norge

Kortere karantene

I slutten av desember ble det også mulig å gå ut av karantene etter sju dager dersom du tester deg i tråd med covid-19-forskriften, med blant annet to negative koronatester i dette tidsrommet. Dette gjelder ikke dem som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst.

Les mer i tidligere sak: Nye karanteneregler skal gjøre at flere tester seg

Flere nasjonale smitteverntiltak

Ingen av de nye reglene er ment å begrense grensepasseringene for yrkessjåfører. Det har vært lange køer på Svinesund og noen av de andre grensestasjonene, men mye av dette skyldes antakelig at de nye reglene ble innført på kort varsel.

Mandag 4. januar kom det også flere nasjonale smitteverntiltak.
Les anbefalingene og reglene i nyhet fra myndighetene 
Se plakat over nasjonale smitteverntiltak

Fergerederiene ivaretar smittevernet ombord på fergene.
Les rådene for passasjerer og rederiene

NLF har oppdatert karanteneveilederen

Vi har oppdatert vår karanteveileder i tråd med de siste endringene. Karanteneveilederen gir anbefalinger til rutiner dersom sjåfører kommer fra røde land, Sverige eller Finland eller kjører transitt. I den har vi samlet den informasjonen transportbedriftene trenger, samt aktuelle lenker til maler, skjemaer, forskrifter osv. Se også vår smittevernveileder for transporttjenester (lenke på side 5 i veilederen).

Gå til: NLFs karanteneveileder – versjon 5 (oppdatert 4. januar 2021)