Første runde er altså vunnet. Retten avviste motparters hovedargumenter. Avgjørelsen bekreftet den bindende effekten av EU-kommisjonens overbevisning om skyld, kartellets omfang og karakter og sannsynligheten for skade. Ytterligere høringer vil avklare nøyaktig omfanget av skaden (dvs. kompensasjonsbeløpet, statusen til brukte kjøretøyene osv.). I følge eksperter er minst 8% av kjøpesummen blitt betalt ekstra pga kartellet, dette betyr tusenvis av euros til mulig kompensasjon per kjøretøy. 

NLF samarbeider med et ledende globalt advokatbyrå, Hausfeld & Co LLP, som har svært lang erfaring innen komplekse kartellsaker.

– Prosessen for å delta i et krav om økonomisk kompensasjon fra lastebilkartellet er gjort så enkel som mulig for NLFs medlemsbedrifter. Den nødvendige tiden som må investeres for å kunne delta, er blitt redusert til et minimum. Hausfeld vil selv analysere og samle ytterligere informasjon fra forskjellige nasjonale registre og vil fylle inn all nødvendig dokumentasjon, forteller Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). 

Han ber alle som er interessert i å delta i kravet om økonomisk kompensasjon fra lastebilkartellet om å sette seg inn i følgende punkter.

Hvem kan få kompensasjon?
  • Ethvert medlem som har kjøpt eller leaset lastebiler registrert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).
  • Det er viktig at lastebilen har første registreringsdato mellom 1997 og 2013. Lastebilen kan være kjøpt, leaset, tilbakekjøpt eller leid, som ny eller brukt.
  • Lastebiler som kvalifiserer til kompensasjon er innenfor MDV-segmentet (mellom 6 og 16 tonn) og HDV-segmentet (over 16 tonn).
  • I tillegg kvalifiserer også: kranbiler, søppelbiler, tømmerbiler, anleggsbiler, lastebiler for landbrukssektoren og alle andre spesialutstyrte lastebiler
Slik deltar du i kravet
  1. Du oppgir en liste over dine lastebilers registreringsnummer / VIN-koder til Hausfeld og sender den til lederne for Hausfeld Norge:   heli@truckscartel.no og   kristen@truckscartel.no.
  2. Du signerer representasjonsfullmakten som Hausfeld-teamet sørger for at du mottar når de får din forespørsel om å delta. For raskt å kunne sende inn ditt krav, bes du om å fremlegge det signerte dokumentet innen 31. mars 2020.
  3. Deretter kan du levere inn støttedokumenter for lastebilene (registreringskort, fakturaer, kontrakter).
  4. Hausfeld-teamet vil deretter samle sammen og sortere all tilgjengelig lastebildokumenta- sjon og til slutt sende disse opplysningene til domstolen.

– Til tross for at utløpsdatoen allerede er passert i Norge, vil Hausfeld-teamet gjøre en innsats og bruke sin kunnskap om lovverket til å sørge for at de norske lastebilkravene fortsatt kan bringes til Nederland. Ikke nøl med å ta kontakt med Hausfeld-teamet hvis du har noen spørsmål, avslutter Mo.

Klikk deg inn på brosjyren under og les «Hvordan deltar jeg i kravet?»

973_Kartellerstatning_2020_april.pdf 

Siste frist til å signere kontrakten er 10.06.2021. Etter den dagen kan ikke Hausfeld motta flere søknader. Er du interessert ber deg Haufeld vennligst å ta kontakt snarest! I juli 2021 blir siste søksmål i denne saken sendt i Amsterdam.