– Dette er en svært viktig påpekning fra Havarikommisjonens side som både Statens vegvesen og politiske myndigheter ikke bare må merke seg, men også ta aktive grep for å følge opp. Det er forferdelig at det må skje slike alvorlige hendelser for å få satt problemstillingen på dagsorden, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Tre personer omkom momentant og en person ble alvorlig skadet da en personbil kolliderte med en betongbil mellom Grønbakken og Kongsvoll i Oppdal kommune 25. oktober 2019. Sjåføren av lastebilen ble ikke skadet fysisk i ulykken. Det var snøvær og krevende føreforhold da ulykken skjedde.

Havarikommisjonen peker i sin ulykkesrapport på at flere sammenfallende faktorer medvirket til at ulykken skjedde. Både krevende føreforhold, nedstigning, varierende kurveradius og for lite tverrfall kan ha bidratt til at personbilen fikk sleng og skrenset. Ulykken skjedde i tillegg i et område med flere og ulike typer overganger. Grensen mellom driftskontraktene for de to rodene i området og fylkesgrensa gikk like sør for ulykkesstedet, hvor både den geometriske veiutformingen og vær- og føreforholdene endret karakter. De tilgrensende rodene var klassifisert i ulike vinterdriftsklasser og hadde ulike krav til tiltak ved værhendelser.

Entreprenøren oppfylte kravene

Havarikommisjonens undersøkelser viser at entreprenøren hadde iverksatt driftstiltak i form av brøyting og salting før ulykken. Intensiteten i været, med vind og betydelig snøfall på kort tid, ga likevel krevende føreforhold på ulykkesstedet. Både denne og tidligere undersøkelser gjennomført av Havarikommisjonen viser at slike ulykker typisk skjer på steder som krever ekstra veigrep til manøvrering og hastighetstilpassing på grunn av geometrisk veiutforming og vær- og føreforhold.

– Vi har over lang tid påpekt manglende evne til å håndtere krevende temperatursvingninger og værskifter. Det må være noe galt med systemet når vi i et land som Norge ikke greier å holde våre viktigste veier farbare. Dette bekreftes nå av Havarikommisjonen og må medføre en skikkelig oppvask og gjennomgang av ressursbruken innen vinterdrift, kommenterer NLF-direktøren.

Ber Statens vegvesen ta grep

Statens havarikommisjon anbefaler nå at Statens vegvesen styrker innsatsen for å forbedre vinterdriften på utsatte punkt og strekninger som krever ekstra veigrep på grunn av veigeometri, vær- og føreforhold og andre særskilte forhold.

– De av våre medlemsbedrifter som driver med brøyting har gang på gang pekt på svakheter i systemet og manglede vilje til å bruke nok ressurser fra myndighetenes side. Heldigvis har vi en nå en veidirektør som så langt synes å ta utfordringene på alvor. NLF er i god dialog med myndighetene på dette området og er optimistiske med tanke på endring til det bedre. Noe må skje – og rapporten fra Havarikommisjonen gir god drahjelp i arbeidet, avslutter Mo.

Les hele rapporten her