Den nye europaveien erstatter ulykkeutsatt strekning mellom Mandal og Kristiansand i Agder som har vært preget av driftsforstyrrelser vinterstid.

- Kjempeviktig milepæl

– Dette er en kjempeviktig milepæl for ny E 39. Det er blitt jobbet hardt for dette i mange år. Nå lager vi vei som er mye sikrere og som gjør at vi kan holde ulykkestallene nede. Dette strekket har vært svært ulykkesbelastet, talte statssekretær Mette Gundersen under åpningen av det første nye veistykket med firefeltsvei mellom Kristiansand og Stavanger med fartsgrense 110 km/t.

For Nye Veier og totalentreprenør Hæhre har det vært målsetting å få veien ferdig før årets vintersesong setter inn for fullt. Målet ble nådd. Onsdag formiddag ble veiprosjektet i sin helhet påsatt trafikk. Fra før er deler av prosjektet tatt i bruk forløpende etter ferdigstillelse. Nå åpnet de siste sju kilometerne av prosjektet som til sammen består av sju kilometer firefelts E 39 med fartsgrense 110 km/t, samt tilførselsvei både til sentrumsnært Mandal og veisystem nord for prosjektet.

Fjerner møteulykker og redder liv

- Trafikkaos vinterstid på E 39 i Vatnebakken er nå historie. Årets vintersesong skal kjøres på en helt ny, trafikksikker vei. Og det får vi til fordi vi åpner mer enn et halvt år før tiden. Vi har sammen med Hæhre bygget en vei som sparer liv, som fjerner møteulykkene og får trafikken effektivt fram. Sistnevnte er særlig viktig for næringstrafikken og for pendlere, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Anleggsarbeidene startet oktober 2019. Byggeperioden er to år og to måneder.

- Vi opplever at ferdigstillelse er blitt til i rekordfart, og vi gjør det godt innenfor budsjettrammen, sier Aanesland.

Søkelys på ytre miljø

Det skjer samtidig som vi har ivaretatt de mer myke verdiene. Prosjektet har ytre miljø-verdier hatt en betydelig plass. Som prosjekt sandsvalehotell sammen med Naturvernforbundet lokalt, ivaretakelse av fisk og liv i vann, utviklet matjordplaner og etablert viltløsninger.

- Prosjektet sørger også for en tryggere skolevei og mindre støy for Ime barneskole som har hatt trafikken fra tidligere E 39 nesten helt i skolevegen, trekker Aanesland frem.

Nye Veier har med denne delåpningen levert nesten 90 km med ny, trafikksikker motorvei. Neste høst plusser selskapet på med ytterligere 19 kilometer når naboprosjektet E 39 Kristiansand vest – Mandal åpner.

130 lærlinger

Nye Veier stiller høye krav til sine leverandører, og har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i prosjekter. I tillegg står HMS, seriøsitet og kvalitet sentralt.

- Vi stiller krav om at halvparten av arbeidsstokken skal være faglærte, det sikrer kvalitet. Og vi krever at 7 prosent skal være lærlinger, et signal om at vi er bevisst vårt rekrutteringsansvar til bransjen. Det gir resultater. I underkant av 130 lærlinger har vært innom dette prosjektet. Det er bra, og det er viktig. For i årene som kommer trenger vi de dyktigste veibyggerne, og da må vi ha med oss de unge og nyutdannede som kjenner bransjen vår, sier Aanesland.

Nye Veier-sjefen er tydelig på at målet om tidligere åpning er et resultat av lagspill med mange aktører.

- Totalentreprenøren og deres rådgiver, kommunen med sin administrasjon og sine politikere og vår egen byggherreorganisasjon: Alle har gjort denne tidlige åpningen mulig. Vi har jobbet mot felles mål om å realisere ny, trafikksikker vei så raskt som mulig. Tusen takk for innsatsen, roste Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland.