Statens vegvesen viser til varslingsbrev fra september 2020, om planoppstart for statlig reguleringsplan for E39 Stord – Os i kommunene Stord, Tysnes og Bjørnafjorden.

Planprogrammet gjør greie for de problemstillingene reguleringsplanen skal omfatte. Den omtaler blant annet at det vil bli gjennomført ei konsekvensutgreiing (KU) for en del av strekningen der formålet er å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurderte.

I planprogrammet er det også med en oversikt over hvilke temaer som skal være med i planomtalen til reguleringsplanen for E39 Stord – Os. Framdrift og medvirkning i planprosessen er omtalt.

Se plandokument her

Digitalt informasjonsmøte 20. september

I sammenheng med høringen blir det arrangert et digitalt informasjonsmøte på Teams Live Event. Her det blir anledning til å stille spørsmål til prosjektleiinga skriftlig i chat.

Møtet varer fra kl. 19.00 til 20.30

Lenke til møtet