Kriterier for prisen

Trafikksikkerhetsprisen skal gis til en bedrift som har hatt vesentlig mindre skader og ulykker enn gjennomsnittet for bransjen de siste 4-5 årene. Bedriften skal ha gode systemer og rutiner for avviksoppfølging og nestenulykker, samt gode opplæringsrutiner og oppfølging av sjåfører innen skadeforebyggende adferd.

I tillegg til dette skal bedriften ha et meget godt omdømme både hos kunder og bransjekollegaer, og fremstå som en foregangsbedrift når det gjelder trygg og sikker lastebiltransport.

Prisens er på kr. 30.000.

I år var det 28 bedrifter fra hele landet som ble nominert av IF sine rådgivere – NLF spesialistene. Disse ble nøye vurdert av en jury, som til slutt sendte fire bedrifter videre til finalen.

De nominerte er:

Hoff & Knutson Transport AS

Har jobbet godt og aktivt med skadeforebygging over flere år og fått gode resultater. Bra bilpark, god ruteplanlegging og høy grad av tilrettelegging for de ansatte fremheves. Er Fair Transport sertifisert, kjører If aktiv sikkerhet, KMV og Taco Online.

Krakk Transport AS

Svært få skader over flere år. God ruteplanlegging, lite stress og gode holdninger blant de ansatte. Jobber med skadeforebyggende arbeid, høy internjustis og gode rollemodeller for lærlingene. Er Fair Transport sertifisert, bruker KMV og Taco Online.

Ramesh Nagarajah transport AS

På tross av selskapets korte levetid har de oppnådd svært gode resultater med svært få skader. Var en av de første bedriftene som sertifiserte seg til Fair Transport. Kjøretøyene er godt utstyrt med kostbart ekstrautstyr for trafikksikkerhet. Sjåførene får tett og god oppfølging fra ledelsen. Bruker KMV. Har fartssperre i kjøretøyene sine.

Arne Thorsen Transport AS

Levert gode skadetall over flere år. Har dashcam og fartssperre i alle bilene, og bonus for skadefri kjøring. En svært god sjåførinstruks fremheves. Fair Transport sertifisert og bruker elementer fra KMV.

- De som i blir nominert til denne prisen driver en bedrift som setter sikkerhet og skadeforebyggende arbeid i høysetet. Ender man opp i finalen har man på mange måter vunnet, sier NLFs markedsdirektør Kjell Olafsrud.