Transportøkonomisk institutt (TØI) inviterer alle interesserte til seminar om økonomisk kjøring, energiledelse og trafikksikkerhet.

Flere lastebileiere har de senere årene satt inn tiltak for å spare drivstoff, blant annet med bistand fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og støtte fra Enova. NLF vil orientere om sitt arbeid med økonomisk  kjøring og energiledelse, mens Ottem Transport og If skal komme med sine synspunkter på økonomisk kjøring og trafikksikkerhet i godstransport.

I seminaret presenteres også resultatene fra en ny studie som sammenlikner 17 transportbedrifter. Bedriftene har i varierende grad implementert tiltak rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse, og ligger dermed på forskjellige nivåer på miljøstigen. Det blir sett på sammenhengen mellom omfanget av tiltak, og effekter på økonomi, utslipp, trafikksikkerhet og sjåførtrivsel. Studien er finansiert av Statens vegvesen.

Foreløpig program

  • Bakgrunnen for prosjektet v/Arvid Mytting, Statens vegvesen
  • NLFs arbeid med økonomisk kjøring og energiledelse v/Jens Olaf Rud, NLF
  • Presentasjon av ny rapport v/Tor-Olav Nævestad, TØI
  • Kort pause
  • Enovas program for energiledelse i transport v/Marie Tranaas Skjærvik, Enova
  • Resultater fra Limco-prosjektet v/Inger Beate Hovi, TØI
  • Synspunkter på økonomisk kjøring og trafikksikkerhet i godstransport v/Torstein Ottem, Ottem Transport AS og Arild Gjermundsen, IF

Seminaret foregår på Zoom via din nettleser. Det skal være uproblematisk å bli med, men sjekk gjerne at du kommer inn i forkant.

Se seminaret her 24. juni kl. 12:30-15:00

 

Les også:  Enklere å få støtte til tunge nullutslippskjøretøy