For trafikantenes sikkerhet er det mye teknisk utstyr i de lange tunnelene.

– Utstyret skal fungere i en normalsituasjon så vel som i en nødsituasjon så vi må være sikre på at det alltid er i orden, derfor kontrollerer og vedlikeholder vi det ofte. Det sier nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, Corinne Chiodini.

I tillegg til at det tekniske utstyret må fungere, er det viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er derfor også en viktig rutine i vedlikeholdsarbeidet.

Planlagt vedlikehold

Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører kontroll- og vedlikeholdsarbeidet sammen med Statens vegvesen.

– Det er mange oppgaver som inngår i det vi kaller planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold, forklarer Chiodini. – Vi gjør imidlertid ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger.

Det planlagte arbeidet foregår når trafikken er lav, derfor er tunnelene ofte stengt om natta.

Dette gjør vi i tunnelene når de er stengt:

 • Testing av trafikkstyringsutstyr
 • Vasking av overvåkingskameraer
 • Kontroll av nødstasjoner
 • Kontroll av vifter
 • Kontroll av nødstrøm
 • Kalibrering av gassmålere
 • Kontroll av vanntilførsel
 • Tunnelvask
 • Fjerning av slam
 • Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

Utdyping av hver enkelt oppgave finner du her: Tunnelvedlikehold | Statens vegvesen

Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Vedlikehold av tunneler under 500 meter

Korte tunneler, det vil si de som er under 500 meter lange, har ikke så mye utstyr. I disse tunnelene er det litt mindre krav til overvåking, men også de har behov for normalt vedlikehold.

– Vi kontrollerer blant annet lys og vasker tunnelene etter behov. I tillegg har vi jevnlige inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til nedfall i vegbanen, sier Corinne Chiodini i Statens vegvesen.

Andre grunner til at tunnelene er stengt

 • Uforutsette hendelser og ulykker som motorstopp, last som har falt av en henger, punktering, brann i kjøretøy, kollisjon.
 • Utbedring etter skader, feil eller mangler.
 • Beredskapsøvelser hvor Statens vegvesen og nødetatene øver sammen for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.
 • Store utbedringer og oppgraderinger