Politikk er hovedinteressen til Jon-Ivar Nygård, og han meldte seg inn i Torsnes AUF i 1989. Siden den gang har han hatt verv i først AUF og deretter Arbeiderpartiet hvor han har hatt verv på både kommune-, fylke-, og sentralt nivå. 
Vår nye samferdselsminister har vært ordfører i Fredrikstad de siste ti årene. Han har markert seg som en stødig og ryddig politiker med nære bånd til fagbevegelsen. 

48-åringen har følgende CV med seg inn i regjeringen:

  • Jon-Ivar er utdannet cand.mag. ved Universitet i Oslo 1994-1998.
  • Han har vært folkevalgt i Fredrikstad kommune siden kommunevalget i 1993.
  • Jon-Ivar ble valgt som ordfører i Fredrikstad i 2011, og deretter gjenvalgt både i valget i 2015 og nå sist i 2019. 
  • Han har vært sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2014. 
  • Han er medlem i Fagforbundet.

Hva fokuserte Nygård på i valgkampen?

"Etter covid-19 pandemien vet vi at flere hundretusen nordmenn skal tilbake i arbeid, derfor er den viktigste saken for Arbeiderpartiet å sikre at folk har en jobb å gå til. Er det noe denne pandemien har vist oss så er det verdien av fellesskapet vårt og styrken i det organiserte arbeidslivet - det vil Arbeiderpartiet alltid sette høyt."