Etter mange oppslag i både riks- og lokalmedia om problemene på Svinesund, koblet NLF i forrige uke inn Svinesundskomiteen, Sveriges Åkeri og Norsk-Svensk handelskammer for å legge press på regjeringen. Initiativtakerne ba i et felles brev statsministeren om å iverksette umiddelbare tiltak. Et av forslagene var å gjenåpne den gamle broen, og lørdag denne uken gjorde justisminister Monica Mæland dette. Alle fullvaksinerte med gyldig koronasertifikat, kan fra 28.august krysse grensen på den gamle broen.

Med dette har regjeringen fulgt opp og imøtekommet ett av NLFs krav. Målet -  og håpet, er at antall privatbiler over den nye broen reduseres eller fjernes, og at det blir lettere å komme frem til fortolling for gods- og varetransporten. NLF følger situasjonen nøye og mottar rapporter fra medlemsbedrifter som passerer over grensen daglig.