– Vi hjelper deg med avtaler om nettofakturering eller momsrefusjon hvis du kjører i utlandet. Gjennom en gunstig avtale med firmaet Vatserviceinfo i Danmark kan Circle K tilby momsrefusjon for de fleste land i Europa, forteller Chris Gregers i Circle K.

Han opplyser videre at dersom bedriften allerede har en avtale, kan du uten videre beholde denne, selv om du skifter til Circle K Routex- eller Truck-kort.

Med en nettofaktureringsavtale blir den utenlandske momsen fratrukket på Circle K-fakturaen. Det betyr at du kan kjøpe drivstoff i de fleste land i Europa uten å betale moms.

– Dette er en god måte å forbedre likviditeten, unngå rentetap mens du venter på moms-tilbakebetalinger og spare administrasjonskostnader, forteller Gregers. 

Tyskland og Østerrike tilbyr ikke refusjon på diesel

Nettofakturering tilbys i Sverige, Danmark, Frankrike, Luxembourg, Nederland. Merk at Tyskland og Østerrike ikke er på denne listen, siden disse landene ikke tilbyr momsrefusjon på diesel. (Se egen faktaboks for oversikt over land som er dekket for momsrefusjon.)

For å møte kravene til nettofakturering, må en tanke drivstoff for minimum 400 Euro, 3000 danske kroner eller 4000 svenske kroner. Dersom en tanker drivstoff i utlandet uten å møte dette mininumskravet, kan en fortsatt få momsrefusjon.

– Dersom bedriften i senere tid oppnår kravene til nettofakturering, vil Vatserviceinfo meddele det til oss. Da knytter vi opp betalingene i det eller de landene det gjelder som kan nettofaktureres.

Disse varene og tjenestene åpner for momsrefusjon

• Bensin / Diesel / Smøreolje

• Reservedeler / Tilbehør (lastebil / buss)

• Reparasjoner / Service

• Veiavgift / vei kort

• Telefonavgifter

• Bespisning

• Representasjon

• Hotellovernatting

• Messebesøk

• Messekostnader ved deltakelse som utstiller

• Gaver

• Taxi / bil leie 

Kontaktinformasjon vedrørende momsrefusjon:

mail@vatservice.dk, eventuelt tlf. +45 36967361