Et av spørsmålene man stiller seg i etterkant av denne uttalelsen er hvordan man skal finansiere utbyggingen av ladeinfrastruktur. Til dette svarer Rotevatn av man i grisgrendte strøk, for eksempel i deler av Nord-Norge, i dag allerede subsidierer med 100%.

-Men det er mange plasser i Sør-Norge hvor det overhodet ikke er behov for subsidier, fordi det er lønnsomt å bygge ut. Da kan vi ikke søle bort folks skattepenger på det, da på de kommersielle aktørene bygge ut for egen regning, sier han.

Rotevatn lover kraftig satsning på 0-utslipps tungtransport i årene fremover, og nevner både biogass, hydrogen og elektrisitet. - Men dette kommer ikke dersom det koster det samme for diesel for lastebiler 10 år frem i tid, derfor må vi øke CO2-avgiften, avslutter han.

Lastebileierne kan ikke ta denne regningen

NLFs Tore Velten synes det er vanskelig å forholde seg til dette. -Vi i NLF er positive til det grønne skiftet, og er ivrige på å komme i gang med dette. Men vi trenger gulrot - ikke pisk, understreker han.

Velten tror Rotevatns iver etter å legge på CO2-avgiften kan føre til konkurser og utflagging blant de største i bransjen. - Transportnæringen lever allerede i dag med resultatmarginer på under tre prosent, så vi har ikke råde til å ta denne regningen, understreker forbundslederen.

Han tror ikke dette er veien og gå, og understreker at allerede nå kjøres ni av 10 kilometer med Euro 6-motorer hos NLF sine medlemmer. -Kunne vi kjørt på biodrivstoff hadde utslippene gått ytterligere ned, men denne typen drivstott har jo også blitt avgiftsbelagt ut over det lønnsomme, avslutter han.