I 2023 skal Oslo ha kuttet 52 prosent av utslippene sammenlignet med 2009. Det er et delmål satt av byrådet. I 2030 skal 95 prosent av utslippene være borte. Miljøvennlig drivstoff og utslippsfri teknologi er et viktig våpen for at Oslo skal nå disse målene. Det kan være snakk om biogass, biodiesel, hydrogen eller elektrisitet.

Kjøretøyene som brukes i prosjekter for Oslo kommune, må bruke dette. Det gjelder for eksempel busser, lastebiler og anleggsmaskiner. I 2017 ble det vedtatt at kommunen skal sikre dette ved krav i offentlige innkjøp.

Ingen effekt

Men hva er årsaken til at effekten uteblir? Det skyldes en endring fra regjeringen i 2021. Det såkalte «omsetningskravet for biodrivstoff» ble da økt til 24,5 prosent. Kort fortalt betyr det at de som selger drivstoff, for eksempel bensinstasjoner, har et krav om at 24,5 prosent av drivstoffsalget skal være biodiesel.

For å klare dette, blander de biodiesel ut i vanlig diesel. Hvorfor? Fordi det er dyrere enn vanlig diesel. Færre ønsker å kjøpe det rent. Når Oslo belønner biodiesel i sine innkjøp, får bensinstasjonene gratis drahjelp til å oppnå 24,5 prosents-kravet. Da selger de ikke like mye biodiesel til vanlige biler fordi de reduserer innblandingsprosenten.

På en måte bruker Oslo opp deler av kvoten på 24,5 prosent, som allerede er et krav. I 2019 var omsetningskravet på bare 12 prosent. Da bidro Oslos tiltak til at det ble solgt mer enn det som var påkrevd. Da kunne Oslo argumentere for at tiltaket hadde effekt.

Mål vil bli enda mer krevende å nå

Staten foreslår å droppe krav om biodiesel ved offentlige innkjøp. I stedet vil de ha mer elektrisitet, hydrogen og biogass. 

Oslo kommuen har presset på for at biodieselen deres leverandører bruker, ikke skal telle som en del av det nasjonale omsetningskravet. Da ville det i så fall ha kommet som et tillegg til de 24,5 prosentene. Det har de fått nei til.

Nå kan byrådet måtte ta grep.

«Dersom et slikt system ikke kommer på plass, vil byrådet måtte vurdere å gå bort fra krav om biodrivstoff i anskaffelsene.» Det skriver de i sitt forslag til budsjett.

«Dersom det blir en realitet, vil byrådets mål for utslippsreduksjoner i 2023 bli enda mer krevende å nå», slår de fast.

Les hele saken i Aftenposten