Etter at samfunnet ble gjenåpnet leser vi stadig vekk nyheter om at folk ikke gjenopptar sine gamle reisevaner. Politikere og ruteselskaper rasler med sablene, og truer med kutt i tilbudet. Én av tre oppgir at de får en times lenger reisetid hvis de går over til å kun reise kollektivt til og fra jobb og skole, viser en undersøkelse fra NAF.

- Et enda dårligere tilbud er ikke veien å gå dersom politikerne vil opprettholde målet om at flere skal velge kollektivt i fremtiden, sier Handagard.

På landsbasis er det bare 12 prosent som oppgir at de kun reiser kollektiv til og fra arbeid og skole. Flere enn halvparten, 55 prosent, svarer at deres hverdagsreise ville tatt lenger tid hvis de kun reiste kollektiv.

Og det kan bli mange ekstra minutter på buss og bane: Hele 35 prosent svarer at hverdagsreien vil ta mer enn 50 minutter ekstra. Det kommer på toppen av 28 prosent som svarer at de får mellom halvtime og 50 minutters ekstra reisetid.

Reisen går ikke fortere i byene

Selv ikke i Norges største byer er kollektivt raskere: I Oslo svarer 57 prosent at det vil ta mer enn en halvtime lenger om de kun reiste med kollektiv. Tilsvarende andel i Bergen er 62 prosent, i Trondheim oppgir 59 prosent at det vil ta mer enn en halvtime ekstra, og i Stavanger stiger tallet til hele 73 prosent. Tromsø kommer faktisk best ut, med 48 prosent som oppgir at de vil bruke mer enn en halvtime med kun kollektiv.

- Dette er nedslående tall. Det er nødvendig med kraftig opptrapping av tilbudet dersom kollektivt skal være aktuelt for flere. Å kutte rutene nå er et skritt bakover, sier Handagard.

Trenger mer koronastøtte

Etter koronapandemien har flere kollektivselskaper varslet at de står i fare for å måtte kutte i rutetilbudet på grunn av sviktende billettinntekter. Tall fra NAF viser at 30 prosent i Oslo planlegger mer bruk av hjemmekontor etter pandemien. På landsbasis er snittet 19 prosent.

- Nå er det viktig at kollektivselskapene omstiller seg og tilbyr mer fleksible billetter. Folk er ikke interessert i å kjøpe dyre månedsbilletter når det betyr at de også må betale for alle dagene de nå er på hjemmekontor. Da velger de heller bilen, sier Handagard.

NAF har også en sterk oppfordring til regjeringen og SV, som snart skal forhandle om statsbudsjettet for 2022.

- Forleng koronastøttemidlene til kollektivselskapene i et halvt år til. Det vil være svært uheldig om selskapene må kutte i tilbudet, da blir effekten at enda færre velger kollektivt, sier Handagard.