Fra tirsdag må yrkessjåfører som kommer over norgesgrensen ha på munnbind når de er ute av bilen på steder med andre mennesker. Innreisereglene til Norge er ytterligere skjerpet for å begrense spredningen av koronaviruset. Regjeringen innfører mer kontroll og strengere regler ved bruk av karantenehotell. Samtidig oppretter regjeringen en søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene for teknisk personell

Innreisereglene til Norge gjelder foreløpig ut februar, og er videreført med noen justeringer. Regjeringen innførte innreiserestriksjoner til Norge 29. januar i år.  

– Smittesituasjonen i Norge og ikke minst i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye vi kan. Samtidig må vi sørge for å opprettholde aktivitet i norske bedrifter, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fredag.

Oppdatert forskrift

Det innføres krav om at yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test, jf. covid-19-forskriften § 4 d andre ledd bokstav e og karantene i arbeidstiden, jf § 6b femte ledd, pålegges å bruke munnbind i alle situasjoner der de er ute av bilen på steder der det er andre mennesker.

Ny § 6b sjette ledd i covid-19-forskriften vil heretter lyde:

"Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting. Yrkessjåfører i langtransport skal bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker."

Påbudet gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar.

Nasjonalt kontrollsenter følger opp innreisende

For å hindre importsmitte er det opprettet et Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Dette kommer i tillegg til covid-19-telefonen. Kontrollsenteret er opprettet ved Helfo i Tønsberg, og det er Helsedirektoratet som har ansvaret. Hensikten er å kontrollere etterlevelsen av karantenereglene.

Kontrollsenteret startet opp 15. februar, og vil kontakte innreisende gjennom sms og oppringing. I oppstartsfasen skal senteret veilede de innreisende om karantenebestemmelsene og testing. Fra 1. mars skal de også rapportere ved mistanke om brudd på karantenebestemmelsene til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at lokale tiltak kan settes i verk.

De ansatte på senteret vil drive kontroll og veiledning på norsk, engelsk, polsk, rumensk, litauisk og russisk. Ved at senteret kan kontrollere og veilede på de reisendes eget språk vil dette være en viktig hjelp til kommunene i deres arbeid med å følge opp innreisende og videre kontrollere ved mistanke om brudd på test og karantenereglene.

Les også: Her kan du kjøre inn i Sverige