ASKO Transport/Torpa bilruter ved henholdsvis Annette Grymyr og daglig leder Knut Kind sparket det hele i gang med å fortelle om sitt spennende pilotprosjekt for å sikre nok hurtiglading til 300 biler i Østlandsområdet i løpet av to år.

Første del av seminaret var  viet de offentlige tilretteleggerne; Statens Vegvesen ved Sigbjørn Aasebøe, NVE/RME ved Tore Langset og Oslo kommune ved Petter Nergård Christiansen, ansvarlig for 0-utslipp for tungtransporten i klima-etaten.
Vegvesenet skal lage en nasjonal plan for ladestrategi innen mars 2021, mens Oslo kommune trenger areal tilsvarende 10 fotballbaner for å utvikle energistasjoner.

Offentlige og private aktører

Deretter fulgte Enova ved Gunnel Fotland, markedssjef for Transport i Enova, som redegjorde for rammene (økt med 300 MNOK i statsbudsjettet til Støre-Regjeringen) for ladeinfrastruktur og innkjøps- og tilskuddsordninger for tunge lastebiler, blant annet nullutslippsfondet.

Til slutt fulgte en sesjon med tre private aktører; Supercharge ved adm.dir Arild Hansen, Circle K ved B2B/E-mobilitetsansvarlig Silje Landmark og Hafslund Eco som ønsker å teame opp med kommersielle og offentlige partnere for å bygge ut og utvikle et ladenettverk.

Programmet ble ledet av næringspolitisk direktør Ole A Hagen i NHO Logistikk og Transport og sekretariatsleder Christoffer Sahl bidra med innspill ved start og i avsluttende kommentarer.

Programmet kan ses i sin helhet HER