Kun omkomne i Nord-Norge og Vestland

I november var det kun omkomne i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Vestland. Vestland hadde to dødsulykker mens det i Nord Norge var en i hvert fylke. I nord var det møteulykker som dominerte, mens det i vest var to utforkjøringsulykker med personbil.

Ingen døde i de andre fylkene i november. Etter årets 11 første måneder er tallet på omkomne 80.

For ti år siden var det tre ganger så mange døde på veiene i november

For 10 år siden døde tre ganger så mange på veiene. 13 personer omkom i november 2011. Den gang opplevde man omkomne i nesten hvert fylke. Totalt det året omkom 169 personer, om lag dobbelt så mange som prognosen for 2021.

Uoppmerksomhet medvirker til hver tredje dødsulykke

Guro Ranes i Statens vegvesen slår et slag for oppmerksomhet i trafikken, når vi nå går inn i en travel førjulstid.

- Det har vært mye snakk om bruk av mobiltelefon mens man kjører, den siste tiden. Men det er bare en av alle de små oppmerksomhetstyvene som tar vår oppmerksomhet i trafikken. Vi dagdrømmer og spiser, bytter radiokanal, sminker oss og leser kart. Alt dette gjør vi i fart, og ofte går det bra. Men i 3 av 10 dødsulykker i trafikken, skjer det svært alvorlige ulykker på grunn av at vi tror vi kan multitaske.

- Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, sier Ranes – og oppfordrer alle til å tenke litt ekstra over dette når vi nå går inn i førjulstiden. Vi har ingen å miste, sier hun.

 

Foreløpige tall pr 30. november. Fylkesvis fordeling av de omkomne for november er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Viken 40 19 28 17 16 17 19 21 2
Oslo 4 5 4 3 5 1 5 1 -4
Innlandet 16 15 16 10 12 12 11 11 0
Vestfold og Telemark 14 9 9 6 12 10 12 5 -7
Agder 9 12 11 4 9 7 3 4 1
Rogaland 8 8 14 8 9 3 5 6 1
Vestland 10 10 11 15 13 10 6 10 4
Møre og Romsdal 6 2 4 6 6 10 3 3 0
Trøndelag 19 11 14 8 9 8 5 6 1
Nordland 10 9 6 8 5 13 8 3 -5
Troms og Finnmark 6 7 10 8 6 3 6 10 4
SUM 142 107 127 93 102 94 83 80 -3