Dette er i utgangspunktet en god nyhet for yrkessjåfører som nå endelig kan slippe ut av sin evige fritidskarantene når de er fullvaksinerte. Men lettelsene kan også føre til trafikale utfordringer ved grenseoverganger pga. økende trafikk kombinert med mer omfattende kontroll av dokumenter. NLF kjenner til at myndighetene planlegger å endre kjøremønsteret på spesielt trafikkerte grenseoverganger for å minimere følgene for godstransporten, men kjenner ikke detaljene rundt dette.

Hva betyr endringene for yrkessjåfører?

Endringene i forskriften har i skrivende stund ikke tredd i kraft, men ifølge regjeringens pressemeldinger blir dette i korte trekk de nye reglene for yrkessjåfører som kommer inn fra røde land i forbindelse med en pågående transport:

Sjåføren er fullvaksinert eller har gjennomgått sykdomsforløpet siste seks måneder:

-       Fritatt innreisekarantene dersom det avlegges negativ test ved innreise, eller senest to døgn etter. Må kunne framvise koronasertifikat.

Sjåføren har mottatt første vaksinedose for mellom tre og femten uker siden:

-       Fritatt regler om karantene på jobb, men skal i karantenetiden bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker. Kan avslutte innreisekarantene på fritida etter negativ test avlagt tidligst tre døgn etter ankomst. Må kunne framvise koronasertifikat.

Sjåføren er uvaksinert:

-       Ingen endringer. Fritatt regler om karantene på jobb, men skal i karantenetiden bruke munnbind når de er ute av bilen og det kan oppstå nærkontakt med andre mennesker. På fritiden vil reglene for innreisekarantene gjelde til det har gått 10 dager etter siste innreise. Innreisekarantenen kan forkortes dersom personen kan dokumentere negativt testresultat tatt tidligst syv dager etter siste innreise.

Kontroll av dokumentasjon på grensen

Det er fortsatt knyttet litt usikkerhet til hvordan dette rent praktisk vil fungere på grensen, og om også yrkessjåfører fysisk må fremvise koronasertifikat samt avlegge test på grensen for å bli fritatt karantene. Disse er i utgangspunktet fritatt en rekke krav som gjelder andre reisende, og vi kjenner ikke til om dette vil påvirkes av dagens endringer. NLF er i dialog med myndighetene om disse spørsmålene, og vil komme tilbake med mer informasjon når vi får svar på våre spørsmål.

FHIs nettsider kan du lese generell informasjon om hvordan koronasertifikatet blir kontrollert ved innreise som det er viktig å sette seg inn i for å hindre unødvendig venting.

Ingen endringer for utenlandske ansatte enda

De nye reglene gjelder kun personer som kan fremvise det norske koronasertifikatet. Dermed vil ikke dette bety lettelser for utenlandske ansatte som reiser inn fra røde land etter en friperiode, med mindre de har norsk personnummer og er vaksinert i det norske helsevesenet. Det er varslet at et felleseuropeisk koronasertifikat/koronapass vil være klart i starten av juli.