Fler og fler kommunale statlige- og kommunale transportkjøpere ser seg om etter leverandører på transporttjenester som er villige til å styre unna fossilt drivstoff. Dette stiller krav til de som i fremtiden ønsker å levere ulike transporttjenester til det offentlige Norge. Et av selskapene som har tatt dette valget er Lier Billag AS på Tranby litt utenfor Drammen. De har i dag tre dieseldrevne søppelbiler med komprimator, men er nå i ferd med å bytte ut den ene med en hel-elektrisk bil.

- Jeg er helt for å elektrifisere bilene der det er mulig å gjøre det skikkelig. Med det mener jeg at ladeinfrastruktur er bygd ut og er plassert på steder som er hensiktsmessig for oss som skal bruke de, sier Henning Lindsetmo i Lier Billag AS.

Egen hurtiglader avgjørende

Han forteller at prosessen med å gjøre dette byttet startet for omtrent 1 1/2 år siden. De fikk en henvendelse fra Norsk Gjenvinning som de kjører næringsavfall for. I begynnelsen var det snakk om å lade en eventuell ny lastebil på det eksisterende ladenettverket på bensinstasjoner, men de fant fort ut at det ville by på problemer.

- For vår del er det viktig å levere tjenestene våre som avtalt, da kan vi ikke havne i en ladekø. Dessuten var det plassproblemer på bensinstasjonene, forklarer han.

Etter at de forsto at egen hurtiglader var eneste utvei var det bare å ta kontakt med Enova SF. Dette er et selskap som eies av Klima- og miljødepartementet, og som har i oppgave  å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Lier Billag opplevde en innledende kontakten som vanskelig, og det var vanskelig å forstå hvordan man skulle gå frem for å søke om støtte. Etter en stund kom de i kontakt med et firma som kunne tilby hjelp til å skrive søknaden, men prisen de forlangte for å gjøre jobben var altfor høy.

- Det var da vi forsto at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) hadde kompetanse på dette og kunne hjelpe oss med jobben. Jens Olaf Rud i NLF har gitt oss uvurderlig hjelp i denne prosessen, understreker Lindsetmo.

Lier Billag AS har to biler som bare er et par år gamle, men det er ikke utelukket at de når tiden er inne blir erstattet med elektriske lastebiler. Foto: Henning Lindsetmo Lier Billag AS har to biler som bare er et par år gamle, men det er ikke utelukket at de når tiden er inne blir erstattet med elektriske lastebiler. Foto: Henning Lindsetmo

Det stilles noen krav dersom man skal få investeringsstøtte til hurtiglader fra Enova. Det mest sentrale er at hurtigladeren må plasseres på sted der andre bileiere kan lade. Dog gjelder dette kún for biler av samme type/klasse som den de selv nå har kjøpt. Det betyr for eksempel at du ikke kan lade din private el-bil på denne laderen.

- Ferdig montert koster hurtigladeren nesten 1,5 millioner kroner. Vi får 41% støtte fra Enova, forteller Lindsetmo.

Tvilholder ikke på diesel

Bilen, en Volvo FE Electric, er forsinket fra både produsent og påbygger. Korona har skapt leveranseproblemer, nå håper man at bilen vil være på veien i Drammensregionen før jul. Den skal brukes til kjøring av næringsavfall/industriavfall. Lindsetmo forteller at uten Norsk Gjenvinnings godvilje ville ikke dette prosjektet hatt sjans. Volvo garanterte dessuten en plass i produksjonslinja, og tett oppfølging lokalt etter at bilen blir satt i drift.

- Både Norsk Gjenvinning og Volvo er veldig motiverte for at både leveranse og drift av bilen skal gå så smidig som mulig, forteller han.

Han forteller at sjåføren som i all hovedsak skal kjøre den nye lastebilen egentlig ikke er så opptatt av elektrifiseringen, men han er interessert i å prøve noe nytt. Bilen skal kjøre i området Hurum, Drammen, Lier og Kongsberg. Den vil i snitt kjøre 100 km per dag, og batteriene skal tåle 150 km. 

De tok andre bilene de bruker til søppelkjøring er bare to år gamle og skal etter planen ikke byttes ut med det første. Men Lier Billag AS er ikke fremmed for at hele bilparken om noen år kan være elektrisk. Volvo sin elektriske F5, som er ventet på markedet i 2023, skal etter planen ha en batterikapasitet på 300 km før man må lade

- Sålenge vi har tilgang på hurtigladere, kjøreoppdragene passer og batterikapasiteten stadig blir bedre ser jeg ingen grunn til å tviholde på diesellastebiler, avslutter en Henning Lindsetmo i feriemodus på telefon fra Hvaler.