Stengningen er beregnet å vare én ukes tid.

– Det er få gode omkjøringsmuligheter når E39 stenges mellom Isdalstø og Oppedal. Men det er mulig å benytte fylkesveg 57 fra Isdalstø/Knarvik til Leirvåg. Fra Leirvåg går det ferge til Sløvåg. Fra Sløvåg går vegen videre på fylkesveg 57 til fylkesveg 570. Kjør så fylkesveg 570 forbi Hosteland og videre mot fylkesveg 571 til Kringla. Fra Kringla går turen videre på E39 mot Oppedal fergekai, forklarer NLFs regionsjef Jan-Ove Halsøy.

Fylkesveg 57 fra Isdalstø mot Leirvåg vil være tungtrafikkens hovedalternativ til omkjøring. Det er ikke ønskelig med tungtrafikk på fergestrekningen Masfjordnes–Duesund.

Ekstra kjøretid må påregnes. Omkjøringsvegen i seg selv er ikke så mye lengre, men har ferge og smale partier mellom Sløvåg og Kringla.

Dessverre er det ikke lovlig med 24-meters vogntog og modulvogntog på nevnte omkjøringsveg.

STENGT: Den blå markeringen viser den stengte tunnelen, som er en del av E39 i nordre del av Hordaland.  Montasje/kart: Jan Ove Halsøy/Statens vegvesen STENGT: Den blå markeringen viser den stengte tunnelen, som er en del av E39 i nordre del av Hordaland. Montasje/kart: Jan Ove Halsøy/Statens vegvesen

Flere fergegavganger

På fylkesveg 57 mellom Leirvåg og Sløvåg blir det nå to ferger i drift. I tillegg blir det fergeavganger om natta.

– Vestland fylkeskommune har vært svært imøtekommende i forhold til å sette inn ekstraferge og sørge for døgnkontinuerlig drift på fylkesvegfergesambandet Leirvåg–Sløvåg. Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland fylkeskommune tok oppfordringen fra oss, NLF, når vi la frem krav om ekstraferge og nattavganger, forteller Halsøy.

I dag betjenes fergestrekningen av MF Storfjord, som har en kapasitet på 122 personbilenheter. Fra mandag morgen settes MF Sogn inn som ekstraferge. Fergen har en kapasitet på 110 personbilenheter. MF Storfjord vil betjene fergesambandet på nattestid.

Omleggingen gjør at det fra mandag blir endrede rutetider på fergesambandet.

Se rutetidene for Leirvåg–Sløvåg som gjelder mandag 21. til mandag 28. juni

– Vi ber alle som skal kjøre strekningen, om å kontrollere rutetider på fjord1.no eller  skyss.no. Det kan oppstå endringer, advarer regionsjefen.

Ekstra hjelp til tungtrafikken

Statens vegvesen skal sette opp ekstra skilt og informasjonstavler både på nord- og sørsiden av tunnelen. I tillegg blir det trafikkdirigering for at trafikkavviklingen skal bli så smidig som mulig. En følgebil skal stå i beredskap. Tungtrafikken får også en hjelpende hånd på de verste partiene.

– Det blir skiltet omkjøringsveg fra Kringla til Duesund. På denne strekningen er det noen smale partier der vegen ikke kan håndtere to store vogntog som møtes, så her stiller vi med trafikkdirigenter, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen anmoder alle reisende om å sjekke  175.no for oppdatert trafikkinformasjon.

2500 kjøretøy kjører normalt gjennom tunnelen i døgnet. 

Omfattende arbeider

Det var under fjellrensking for en uke siden at Statens vegvesens entreprenør, Mesta, oppdaget to store steinblokker. De ustabile blokkene lå like over tunnelåpningen i søndre ende av den 440 meter lange Litle-Urdaltunnelen. De ligger 30 til 70 meter over tunnelåpningen, og veier rundt 150-200 tonn.

Å få ned og sprenge to så store steinblokker, i tillegg til å renske fjellside og vegbane, er et stort og omfattende arbeid. Planen er å bruke puter som blir blåst opp med trykkluft. Når putene ekspanderer, vil de presse steinblokkene ut, slik at de ramler ned på europavegen eller ruller videre ut i terrenget.

Torsdag ble utstyret til jobben fløyet inn med helikopter.

Statens vegvesen beklager ulempene stengingen medfører.

ØKT FERGEKAPASITET: Fra mandag morgen settes MF Sogn (nederst) inn som ekstraferge. MF Storfjord (øverst) vil betjene fergesambandet på nattestid. Foto: Fjord1 ØKT FERGEKAPASITET: Fra mandag morgen settes MF Sogn (nederst) inn som ekstraferge. MF Storfjord (øverst) vil betjene fergesambandet på nattestid. Foto: Fjord1

 

Les også: Barndomsdrømmen som ble virkelighet