-Forslaget vil kunne bidra til å flytte norske transportarbeidsplasser ut av landet i tillegg til å være et godt bidrag til økt dieselsmugling og illegale distribusjonsnettverk for diesel, sier administrerende direktør i NLF Geir A. Mo.

 Årsaken er at norske godstransportører lever i en knallhard konkurranse med utenlandske lavprisaktører som konkurrerer om oppdragene i Norge. Disse selskapene har med seg billigere diesel fra utlandet og vil dermed kunne tilby lavere pris enn det norske transportører kan.

Forslaget fra regjeringen vil gjøre norsk godstransport mye dyrere – ikke minst fordi det teknologiskiftet som persontransporten kan foreta gjennom å elektrifisere personbiler, busser og varebiler ikke er tilgjengelig for godstransporten. 

Teknologien finnes ikke

-Det finnes ikke en eneste tungbillader i Norge – og det finnes heller ikke nullutslippslastebiler som verken er teknologisk eller økonomisk modne. Alternativ teknologi er rett og slett ikke tilgjengelig, understreker Mo.

Se Geir A. Mo sitt intervju med TV2 her. (Krever Tv2 Play-abo)

NLF mener regjeringen burde fjernet avgiftene på syntetisk biodiesel – som eks. HVO 100 - som reduserer CO2 utslippene med oppimot 90 % umiddelbart.  Dessverre finnes det ikke spor av et slikt grep i budsjettet.

I valgkampen var samtlige partier på rød-grønn side tydelig på at de ikke ville innføre økning i klimaavgiftene som ville være egnet til å eksportere norske transportarbeidsplasser ut av landet.

-Regjeringens forslag vil definitivt kunne bidra til det, og jeg har derfor forventinger til at den nye regjeringen endrer på den foreslåtte innretningen. Alt annet vil vi oppfatte som et klart løftebrudd, avslutter han.