Deltakerne vil få dispensasjon til å trafikkere et definert vegnett i 11 kommuner i Innlandet fylke. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange.

Her ser du aktuelt vegnett: Kart prøveordning 74 tonn tømmertransport

For aktuelle vogntogkombinasjoner gjelder følgende totalvekter:

  • 3-akslet bil og 5-akslet tilhenger – 65 tonn
  • 4-akslet bil og 4-akslet tilhenger – 68 tonn
  • 4-akslet bil og 5 akslet tilhenger – 74 tonn

Det er krav om tvillingmonterte hjul på alle aksler som ikke er styrende. Videre er det et krav at deltakerne må stille med et referansekjøretøy på 60 tonn. 

Prøveordningen starter opp 1. juli 2021.

Prøveordningen skal gi Statens vegvesen et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet, på sikt, kan åpnes for 74 tonn tømmervogntog. Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre prøveordningen. Målet er økt konkurransekraft og reduserte klimagassutslipp.

Forprosjekt starter i mars

Statens vegvesen legger samtidig opp til et forprosjekt, hvor ulike løsninger for datafangst (sensorer i bilen som registrerer ulike data) skal testes ut på bilene til dem som ønsker å delta. Oppstart av forprosjektet blir i mars 2021.

Hele prøveordningen varer i 3–5 år, og deltakerne kan få kjøre i 5 år med inntil 74 tonn totalvekt. Forprosjektet vil vare frem til oppstart av prøveordningen.

Alle deltakere må samtykke i å avlevere data fra sine respektive kjøretøy, som er viktig for prosjektets faglige kvalitet. Dataene vil bli behandlet strengt konfidensielt og blir kun brukt i forskningsøyemed. Datafangst vil pågå i både forprosjektet og prøveordningen.

Påmeldingsfrister

Frist for å melde interesse for å delta i prøveordningen er 31. mai, og forprosjektet 26. februar 2021. Deltakelse er frivillig.

Statens vegvesen sier at detaljer angående vilkår, personvern og datafangst blir beskrevet så snart det er endelig avklart, og før du samtykker.

Hvis du er interessert i å delta i prøveordningen og eventuelt forprosjektet, har spørsmål eller ønsker utfyllende informasjon, kan du ta kontakt med fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Heine Toftegaard, på telefon 400 49 383 og e-post  heine.toftegaard@vegvesen.no

Les også: Regjeringens ambisjoner henger ikke sammen med teknologiutviklingen