Fra 15. februar gjennomfører Statens vegvesen et prøveprosjekt med variabel fartsgrense på to av strekningene som er regulert med nedsatt fartsgrense gjennom vinteren på 60 kilometer i timen, , såkalt miljøfartsgrense. Sammenlignet med hva trafikantene har vært vant til tidligere i vinter, vil variabel miljøfartsgrense innebære at farten settes opp til ordinær fartsgrense på de aktuelle prøvestrekningene i perioder med lav luftforurensing. 

De to strekningene dette gjelder, er:

  • Ring 3 UllevålGranfosstunnelen – ordinær fartsgrense 70 km/t
  • E18 Hjortnes–Lysaker – ordinær fartsgrense 80 km/t

Øvrige strekninger som har fast miljøfartsgrense: Ring 3 Tåsen–Ryen, riksveg 4 og riksveg 163, vil fortsatt ha fast nedsatt fart gjennom hele vintersesongen, det vil si 60 kilometer i timen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen se på muligheten for i større grad å benytte nedsatt fart i perioder hvor det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv. 

– Vi ønsker å høste erfaringer med en mer målrettet styring av fartsgrense basert på forurensningsnivå for å se om det kan være aktuelt å benytte variable fartsgrenser mer aktivt, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Endringer skjer før kl. 6

På de aktuelle strekningene vil fartsgrensen i prøveperioden settes på bakgrunn av forventet forurensingsnivå. Hvorvidt strekningene vil ha miljøfartsgrense 60 km/t eller ordinær fartsgrense de ulike dagene i prøveperioden, avhenger av graden av forurenset luft. Eventuelle endringer av fartsgrensen vil skje før kl. 6.00 på morgenen.

Prøveperioden vil vare frem til 11. april, og avsluttes samtidig som den faste miljøfartsgrensen på de øvrige strekningene oppheves.

Mer informasjon om luftkvaliteten i Oslo finnes på  Luftkvalitet i Norge 

Les mer om  miljøfartsgrensen i Oslo

Strekningene som inngår i prøveprosjektet, vil bli varslet med dette skiltet ved starten av strekningen. Skilt: Statens vegvesen Strekningene som inngår i prøveprosjektet, vil bli varslet med dette skiltet ved starten av strekningen. Skilt: Statens vegvesen

Les også: Bør redningsrom i tunneler bli tillatt?