Den neste store oppgaven og den politiske utfordringen for de norske og nordiske transportørene er det grønne skiftet i transportsektoren. Derfor har NLA satt klimapolitikken og EUs Fit for 55-pakke på dagorden under årsmøtet i Malmö, som finner sted torsdag og fredag denne uken. Før sommerferien landet EUs store Fit for 55 lovgivende pakke, som består av en rekke lovforslag om å levere på EUs klimaambisjoner. Mange av de nye initiativene vil påvirke hverdagen til transportører i de kommende tiårene, og derfor kommer NLA-styrelederen med en klar oppfordring.

Sikre like konkurransevilkår

- Jeg vil oppfordre til ett koordinert nordisk samarbeid for å sikre at EUs nye grønne initiativer vil gi like konkurransevilkår for alle som jobber i EUs indre marked. I NLA har vi et utmerket samarbeid mellom de nordiske partnerne og våre tyske og franske kolleger fra BGL og FNTR (tysk og fransk lastebileierforening), der vi koordinerer arbeidet til vårt felles kontor i Brussel. Samarbeidet og felleskontoret vil ikke bli mindre i det politiske arbeidet i EU knyttet til det grønne skiftet de kommende årene, sier styreleder i NLA og administrerende direktør i DTL – Danske Transportører, Erik Østergaard.

Vårt svenske vertskap fra Sverige Åkeriföretag (SÅ) minnet om at møtet var en markering av returen til en stadig mer normal hverdag etter korona-nedstengningen, som blant annet gjorde det umulig å arrangere større forsamlinger og fysiske møter.

– Årsmøtet gir oss en kjærkommen mulighet for de nordiske kollegene fra NLA-familien til å møtes fysisk for første gang på lenge.  Det er givende å kunne møtes igjen og diskutere ansikt til ansikt, sier Rickard Gegö, administrerende direktør i SÅ.

Det grønne skiftet er utfordrende

For å understreke viktigheten av temaet hadde NLA invitert den svenske ambassadøren fra Sveriges EU-delegasjon i Brussel, Torbjörn Haak, for å diskutere utfordringene med å gjennomføre det grønne skiftet. Lars Mårtensson fra Volvo, den svenske MEP Peter Lundgren og professor Martin Tunér fra Lunds universitet deltok også i en paneldebatt om Fit for 55-pakken.

NLA har allerede startet arbeidet med å analysere de mange lovforslagene i Fit for 55, med spesielt søkelys på forslaget om etablering av alternativ drivstoffinfrastruktur (AFIR), det reviderte energibeskatningsdirektivet og ETS-forslaget, som ser for seg inkludering av veitransport i kvotehandelssystemet ved å etablere et spesielt kvotesystem for transport.

Viktig for NLF

For NLF og våre medlemsbedrifter er NLA samarbeidet svært viktig.  Vi er helt prisgitt beslutninger fra Brussel og vårt samarbeid i NLA gir oss mulighet til påvirkning og tidlig involvering. Samarbeidet gir også våre eksperter svært god støtte i deres daglige arbeid, sier NLFs administrerende direktør Geir A. Mo. 

OM NLA

Nordic Logistics Association (NLA) består av DTL - Danske Vognmænd, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Sveriges Åkeriföretag (SÅ). SKAL fra Finland er assosiert medlem. NLA representerer 16 000 nordiske transportører.