Skal vi tro bl.a. FHI, står vi nå ovenfor en ny og skremmende utvikling i koronapandemien. I sine mest pessimistiske anslag frykter de fopp mot 300 000 nye smittede og flere hundre nye sykehusinnleggelser hver dag – dersom ikke fungerende tiltak innføres.

Det viktigste tiltaket mot pandemien er vaksinering, sier statsminister Støre. En naturlig konsekvens av et slik syn, og beskrivelsen gitt ovenfor, er at myndighetene sørger for at samfunnskritiske grupper får tilbud om en tredje dose snarest mulig. Vi er helt avhengig av disse gruppene for at samfunnet skal fungere, derfor bør yrkessjåfører likestilles med helsepersonell og sikres sin tredje vaksinedose umiddelbart.

Samfunnskritisk

I forbindelse med den dramatiske forverringen av smittesituasjonen, og varslet innskjerping i myndighetenes tiltak, ber Norges Lastebileier-Forbund om at:

  • Yrkessjåfører prioriteres i vaksinekøen for dose tre - uavhengig av alder.
  • Yrkessjåfører som krysser grensene hyppig, må gis nødvendige unntak slik at ikke godsflyten lammes i forbindelse med kødannelse på grenseovergangene.

Vår næring er samfunnskritisk. Når andre går i hjemmekontor eller inntar sykesenga må våre ansatte ut på veien for å fortsette å levere mat, medisiner og andre varer til alle deler av samfunnet. 

Hele brevet fra NLF til statsminister Jonas Gahr Støre kan leses her

Det er ikke umulig at det vil bli ytterligere inntramminger og endringer i regelverket i tiden fremover. NLF vil derfor til enhver tid forsøke å holde medlemmene oppdatert om det som er gjeldene for transportnæringen. På  denne lenken finner du det du trenger.