Her vil sentrale aktører fra forvaltning og næring delta. Blant disse Geir A. Mo, Adm. direktør NLF og Robert Eriksson Adm. direktør Sjømatbedriftene. I tillegg vil det komme innlegg fra Statens Vegvesen ved Kjetil Wigdel Avdelingsdirektør - Utekontroll i Statens vegvesen, Mattilsynet ved sekssjonssjef i Mattilsynet og samt advokat Partner i Vectio, Morten Alexander Pedersen

– Det er ikke å greit å legge ansvaret på transportørene alene i disse sakene. Her må også selger og produsent av fisken komme på banen og ta ansvar for å sikre kvaliteten på varene sine helt frem, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo.

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i Trondheim Spektrum – og fra og med 2021, digitalt. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen.