Mulig å søke allerede i dag

Samferdselsdepartementet melder at det fra i dag vil være mulig å søke om innreise for utenlandsboende sjåfører gjennom  Sjøfartsdirektoratets søknadsbaserte ordning for arbeidsreisende. I henhold til en snarlig endring i forskriften om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, vil det være mulig å søke om innreise for yrkessjåfører i gods- eller persontransport som krever førerkort klasse C, CE, D eller DE som skal utføre innenlands transportoppdrag.

Denne gruppen vil ha rett til å søke i kategorien for personell med spesialisert kompetanse der arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter.

Her kan du lese mer om hvilke formelle krav som stilles til bedriftene som bruker ordningen og hvordan du går frem for å søke:   https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/spesialisert-kompetanse/

Fornøyd, men med bismak

NLF-direktøren forteller at NLF har stått i spissen for å få på plass denne ordningen, sammen med blant andre NHO Logistikk og Transport.

– I tiden etter påske har vi opplevd en strøm av henvendelser fra medlemsbedrifter som har hatt problemer med å få innreise til sine utelandsboende sjåfører. Sjåfører som bedriften er helt avhengig av for å opprettholde vareflyten og unngå kaos i samfunnet har blitt avvist på grensen og sendt hjem, basert på den enkelte tjenestepersons skjønn. Denne ordningen vil gi bedriftene sårt tiltrengt forutsigbarhet for bemanning.

Den nye ordningen gir mer forutsigbarhet, men er mer byråkratisk enn NLF ønsket. Foto: NLF Den nye ordningen gir mer forutsigbarhet, men er mer byråkratisk enn NLF ønsket. Foto: NLF

Mo legger likevel ikke skjul på at ordningen fremstår som mer byråkratisk enn det han hadde ønsket.

– Norske transportbedrifter er definert som en samfunnskritisk funksjon og er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere. I en tid der samfunnet gradvis åpnes opp fremstår det unødvendig å skulle måtte sende inn en omfattende søknad for å sikre tilgang på nødvendig arbeidskraft. Transporten har tross alt gått mer eller mindre uhindret gjennom hele pandemien med minimal eller ingen smittespredning. Å skulle stramme inn dette nå på tampen fremstår meningsløst.

Han peker videre på at strukturen i godstransportnæringen tilsier at alle som søker bør gis innreise.

– Alle er nødvendig for at godsrutene, distribusjonen og vareflyten fortsetter gjennom sommeren og utover høsten. Å måtte søke hver 30. dag med den omfattende dokumentasjonen som kreves, fremstår derfor som unødvendig og svært byråkratisk.

Skryter av Samferdselsdepartementet

NLF-direktøren er tydelig på at han er godt fornøyd med dialogen med Samferdselsdepartementet i denne saken.

– De forstår hvilke utfordringer næringen har, og har virkelig stått på for å få på plass en ordning som fjerner de tilfeldighetene som har vært rådende på grensene der sjåfører med lik bakgrunn og lik dokumentasjon har fått ulik behandling.

Samferdselsdepartementet gjør samtidig oppmerksom på at yrkessjåfører som krysser grensen inn til Norge i forbindelse med en pågående grensekryssende transport fremdeles har innreiserett etter forskrift om innreiserestriksjoner § 3 bokstav d. Søknadsordningen er kun relevant for sjåfører som reiser til Norge fra røde land for å jobbe i norske transportbedrifter.

Les også:  NLF i møte med Justis- og beredskapsdepartementet om uklare innreiseregler