NLF-direktør, Geir A. Mo, mener transportbedriftene må få mer forutsigbarhet. Foto: NLF NLF-direktør, Geir A. Mo, mener transportbedriftene må få mer forutsigbarhet. Foto: NLF

Vi har nå videreformidlet tydelig de meldinger vi har fått fra lastebileiere gjennom de siste ukene. Vi er glade for at det i møtet ble gitt noen positive signaler, men er langt fra fornøyd. Det trengs politisk handling som sikrer at innreisereglene blir forutsigbare og ikke hindrer godsflyten i landet, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Utenlandsk arbeidskraft avgjørende for å holde hjulene i gang

Mange norske transportbedrifter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Etter at innreisereglene ble strammet kraftig inn den 29. januar, har bedriftene hatt en krevende jobb med å tilpasse sin drift. Heldigvis har regjeringen vært tydelig på at godsflyten må sikres. Ved hjelp av enkelte unntak i innreise- og karantenereglene for yrkessjåfører har transportnæringen kunne opprettholdt et forsvarlig aktivitetsnivå og sikret forsyningskjedene. Mo er nå bekymret for at regjeringen er i ferd med å snuble på målstreken på grunn av svært varierende praksis rundt håndheving av innreiseregelverket.

Dagens praksis truer forsyningssikkerheten

– Siden praksisen rundt innreiserestriksjonene ble strammet inn rundt påsketider har NLF opplevd en storm av henvendelser fra medlemsbedrifter. Mange forteller om sjåfører som kommer inn i landet en dag, men blir nektet den neste. Dette selv om de framviser nøyaktig samme dokumentasjon, og hverken lover eller forskrifter er endret, sier Mo.

Han advarer om at dagens praksis kan gi alvorlige konsekvenser.

– Siden grensepolitiet fatter sin beslutning basert på skjønn i hvert enkelttilfelle, er det trolig ingen som får øye på de større ringvirkningene hver bortvisning gir: At transportevnen, og dermed forsyningskjedene, nå er under sterkt press. Store aktører i transportnæringen, deriblant matvaredistributører, opplever en økende sjåførmangel som raskt kan få konsekvenser for forsyningen ut til innbyggerne.

NLF-medlem Runar Bakken fortalte om store utfordringer med ulik praksis for innreiserestriksjoner den siste tiden. Foto: Jamieson Pothecary, NLF NLF-medlem Runar Bakken fortalte om store utfordringer med ulik praksis for innreiserestriksjoner den siste tiden. Foto: Jamieson Pothecary, NLF

NLF-medlemmet Bama Logistikk var representert i møtet ved daglig leder og eier Runar Bakken. Bedriftslederen fortalte om gode interne smittevernrutiner, og at de allerede har gjort det de kan for å begrense antall innreiser til et minimum. Turnusene har blitt utvidet fra to til fire uker, og de har i lang tid organisert sjåførbyttene slik at de som reiser inn fra utlandet fullfører karantenen på godkjent sted før vedkommende går i arbeid. Han beskrev dagens situasjon som svært vanskelig for deres drift.

Positive signaler, men ingen lovnader

Transportnæringens klare mål med møte var en mer forutsigbar hverdag for transportbedriftene.

– Vi har forståelse for, og kan leve med, strenge regler. Men det må ligge en forutsigbarhet til grunn som tillater bedriftene å planlegge sine skift- og turnusplaner med trygghet om at de har tilgang til arbeidskraften som trengs, sier Mo.

NLF-direktøren oppfattet at representantene fra departementene forstod alvoret i situasjonen, og at de ønsket å bidra til en løsning. Men han hadde håpet på tydeligere tilbakemeldinger.

– Min klare forventning etter dette møtet er at de snarlig kommer tilbake med et forslag til løsning som sikrer at norsk transportnæring blir satt i stand til å oppfylle sin samfunnskritiske rolle. Nå er de gjort kjent med situasjonen i næringen, og ballen er på deres banehalvdel, avslutter han.