I forskrift om bruk av kjøretøy vil det fra 29. mars 2021 være tillatt med påhengstruck

  • i lengde inntil 1,5 meter ut over lengden på 19,5 meter for normalvogntog, og
  • 17,5 meter for trekkvogn/semi

Trucken kan plasseres både bakpå bil eller bakpå tilhenger/semitrailer.

For vogntog lengre enn 19,5/17,5 meter som kan kjøres på 24-meters/modulvogntogvegnettet, kan også trucken benyttes, men ikke med totallengder ut over 24 meter eller 25,25 meter. Her vil trucken altså inngå i lengdeberegningen.

Hva må du huske på?

– Det er likevel noen ting man må passe på for at dette skal kunne gjøres på lovlig vis, sier Dag Nordvik, fagsjef teknikk i NLF.

Han forklarer:

– For det første skal skilt og lys være synlige i henhold til kjøretøyforskriften. Det betyr at det må være skilt og lysutstyr montert bak på trucken, noe mange trucker allerede har. Videre skal trucken tilfredsstille kravene til underkjøringshinder regulert i ECE 58.02, eller 58.03 som gjelder fra 1. september 2021. Det er flere nye trucker som tilfredsstiller dette, men for dem som har eldre trucker som ikke tilfredsstiller kravene, vil det bli nødvendig å montere et lengdeforskyvbart underkjøringshinder type VBG URSP 180 eller lignende.

NLF foreslo i høringen at samme løsning også skal gjelde for kraner, da disse også er verktøy for sjåføren på lik linje som påhengstrucken. Her er det en jobb som må gjøres.

En liten utfordring

– Men, det er en liten «utfordring» som vi må minne våre medlemsbedrifter på, sier regionsjef Jan Ove Halsøy, og fortsetter.

– Dersom en i dag har et vogntog på 17,3 meter (semi) og henger en truck bak på hengeren, vil lengden overstige 17,5 meter. Hvis det samme vogntoget skal ta ferje, og det er registrert i klasse 2 med forskuddsbetaling, noe som gjelder kjøretøy med lengde 8,01–17,5 meter, vil rabatten bortfalle. Og da vil AutoPASS-brikken bli belastet med kun 10 prosent rabatt. For å oppnå full rabatt på ferje, må nevnte vogntog legges i klasse 3 på AutoPASS-ferjeavtalen (for vogntog som er fra 17,51 meter). Sistnevnte vil dette gi dobbelt forskuddsbeløp på nevnte vogntog.

Nedenfor er gjeldende forskudds-satser i de tre klassene. For året 2021 har norske myndigheter delt forskuddsbeløp inn i følgende takstgrupper:

  • Forskudd gruppe 1 (kjøretøy 0–8 meter) – kr 3700
  • Forskudd gruppe 2 (kjøretøy 8,01–17,50 meter) – kr 14.800
  • Forskudd gruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter) – kr 28.000

Den nye forskriften

Her er forskriftsendringene i forskrift om bruk av kjøretøy:

§ 3-4 nr. 8 skal lyde:

8. Transport av påhengstruck

a. Dersom bakmontert påhengstruck skjuler det transporterende kjøretøyets kjennemerker, skal det merkes med bokstav- og tallkombinasjon som viser kjøretøyets identitet. Merkingen skal oppfylle kravene i nr. 7 bokstav c.

b. Dersom bakmontert påhengstruck skjuler det transporterende kjøretøyets lys, skal trucken være utstyrt med retningslys, stopplys, baklys og rød refleks.

Gjeldende § 3-4 nr. 8 blir nytt nr. 9.

§ 5-5 nytt nr. 8 skal lyde:

8. Særlige bestemmelser om transport av påhengstruck

På veger som i veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a har tillatt vogntoglengde 19,50 meter, tillates overskridelse av tillatt kjøretøy- og vogntoglengde som gitt i § 5-4 bokstav a tabell 4 med inntil 1,50 meter for lastebil N2 og N3 og tilhenger O3 og O4 og vogntog bestående av slike kjøretøy ved transport av påhengstruck. Ved slik transport skal påhengstruck ikke regnes med i tillatte lengder som angitt i § 5-4 nr. 4 bokstav b nr. 2, 4 og 5.

Når lengden overskrider det som er tillatt i § 5-4 nr. 4, skal høyden målt fra vegbanen til påhengstruckens bakerste punkt, ikke medregnet hjulet, ikke overstige 0,55 meter.

Les også: NLF-medlemmer får rabatterte priser på biler fra syv merker