Ferske tall NLF har fått frem viser av vi vil trenger ti tusen nye sjåfører de neste åtte-ti årene. Alle prognoser tyder på at godstransport på vei vil fortsette å øke, det samme gjør mangelen på sjåfører. Hva gjør NLF for å snu denne trenden?

- NLF skal være den samlende kraften som styrker konkurranseevnen til norske transportører, sa administrerende direktør Geir A. Mo fra talerstolen

Seminaret var på en måte startskuddet for en rekke aktiviteter som tar for seg rekruttering til transportbransjen denne høsten. Mandag til uken starter kampanjen Følg Drømmen Ikke Strømmen. NLF gjentar suksessen fra 2019, men i større skala. Denne ganger kjøres hele tre ruter som ender opp på Oslo Motor Show 28. oktober. Da har 5000 skoleelever fått oppleve kampanjen.

Snakke med ungdommen

Samarbeidet med NAV skal intensiveres. NLF har hatt suksess med dette i noen regioner, men det er mer å hente. Det er blant annet til enhver tid 1000 registrerte arbeidsledige men C/CE-førerkort. Noen av disse kan sikkert komme tilbake til arbeidslivet.

Tidligere i sommer gjennomførte NLF en undersøkelse blant medlemmene der utfordringene tilknyttet rekruttering ble satt søkelys på. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført på nytt i relativt nær fremtid.

Følg Drømmen Ikke Strømmen-kampanjen setter NLF i kontakt med 5000 ungdommer. Foto: André KJernsli Følg Drømmen Ikke Strømmen-kampanjen setter NLF i kontakt med 5000 ungdommer. Foto: André KJernsli

-Det er grunn til å tro at situasjonen kan ha endret seg til det verre, påpekte Mo. -Lønningene i andre land stiger, noen som gjøre det mindre attraktivt for utenlandske sjåfører å komme til Norge for å jobbe. 

NLF ser også på mulighetene for å jobbe tettere med forsvaret, Hvert år utdanner de de en rekke sjåfører, og forbundet ønsker å slå kloa i flere av disse etter endte førstegangstjeneste.

Lærlingene er en viktig ressurs

Flere transportselskap presenterte også sitt syn på situasjonen de står i. Vidar Sand i C.P. Sand AS brenner for lærlingene, og oppfordret andre transportselskap til å ta godt vare på disse.

-Lærlingene er en viktig investering i fremtiden, understreket han.

Konsernsjef i Nor-Log, Lars Arne Brøttum, kunne fortelle at de til enhver tid var på jakt etter sjåfører, og biler som i perioder sto og om oppdrag de måtte si nei til på grunn av manglende kapasitet.

- Vi kunne ansatt 40-50 sjåfører i morgen, men de finnes ikke, sa han.

Rekrutteringsproblemene har mange fasetter og arter seg forskjellig for de ulike aktørene i bransjen. Derfor han NLF bestemt seg for å opprette en faggruppe som skal bestå av et bredt utvalg av medlemmer som brenner for rekruttering til bransjen.

-Det er mange som har gode idéer om meninger om hvordan vi skal snu trenden, disse folkene ønsker vi å samle, sa Jan-Terje Mentzoni, viseadm. direktør i NLF.

Fikk du ikke med deg seminaret? Da kan du se det i repriser HER