Da byrådet i Oslo 2. mars i år innførte et strengt testregime på byggeplasser påvirket dette også alle sjåførene som skulle hente eller levere gods der. Som et ledd i en gjenåpning av Oslo har byrådet i samarbeid med helsemyndighetene gjort en ny vurdering av om Oslo kommune skal videreføre forskriften. Den store og positive endringen er at det fra dags dato innføres testfritak for sjåfører.

- Dette er en kjempenyhet for oss som besøker byggeplasser i hovedstaden ofte, sier Per Esben Kristiansen, daglig leder i Kristiansen Kran og Transport AS. Noen av våre største kunder har mange leveranser til nettopp disse byggeplassene, så dette vil gjøre hverdagen mye enklere for oss.

En mye enklere hverdag

Selskapet, som holder til i Moss, fikk ikke anledning til å teste seg i hjemkommunen da de strenge tiltakene ble satt inn, fordi smittetrykket var så høyt. De ble tilbudt å bruke mobile teststasjoner i Oslo, men det er umulig å komme seg inn der med biler på den størrelsen. Resultatet ble å kjøpe inn egne hurtigtester.

- Vi har jobbet hardt for denne endringen, og jeg vil berømme J. Kristian Bjerke i NLF som har stått på knallhardt for å få til denne endringen. Nå blir hverdagen igjen mye enklere for både oss og våre kunder, understreker Kristiansen.

Det er to bestemmelser byggebransjen opplever som særdeles arbeidskrevende og belastende. Det ene er bestemmelsene i § 5 krav om testing hver 7. dag. Det foreslås å beholde denne bestemmelsen ut fra usikkerhet om smitteutvikling.

Det foreslås imidlertid en lettelse ved å unnta sjåfører. Unntaket forutsetter digital signering, tilviste steder for bevegelse utenfor bil når det er nødvendig og ikke adgang til toaletter, spiserom mv. ved byggeplassene.

Endringene settes altså i verk fra dags dato.