Alle som vil, kan bli med på tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2021. I år er konferansen digital. Den går over to dager denne uka, 20. og 21. april, begge dager kl. 18–20. Ingen påmelding er nødvendig. Gå inn via lenken under.

Konferansen ser du her – tirsdag kl. 18-20 og onsdag kl. 18-20

Hjelp i hverdagen

Vi starter med hva som skjer i NLF om dagen, og hvordan det står til med den norske økonomien, før vi beveger oss over på samarbeidet og regelverket arbeidsgivere må forholde seg til. Hvordan kan NLF hjelpe arbeidsgivere i hverdagen? Her har NLF mange verktøy som er nyttige, og noen av dem får du stifte bekjentskap med på dag 2 av konferansen. Dag 1 blir for øvrig avsluttet med hvordan smittevernet kan ivaretas på en god måte i bedriften.

Mellomoppgjøret og hva det betyr for våre tariffmedlemmer står sentralt, og alle må forholde seg til den nye minstelønnen. vi ser på hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere kan samarbeide for å få det til å gå rundt, og for å få en bærekraftig økonomi fremover. Advokaten vil snakke om hvordan det er mulig å drive en bedrift lovlig og unngå bøter. Konferansen avrundes med arbeidstidsordninger og erfaringer fra en bedrift.

Bruk din stemme!

Dere som er tariffbedrifter i NLF Arbeidsgiver, må bruke deres stemme! Årsmøtet går av stabelen tirsdag 20. april kl. 9–11. Det er én stemme per tariffbedrift, men flere fra samme bedrift kan delta. Det er ingen påmeldingsfrist, du kan melde deg på helt fram til møtet starter.

Meld deg på årsmøtet i NLF Arbeidsgiver her

Program

Tirsdag 20. april (dag 1)

18.00-18.15        Velkommen v/Tore Velten, forbundsleder i NLF

18:15-18:30        Hva skjer i NLF v/Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF

18.30-19.00        Norsk økonomi v/Kjetil Olsen, chief economist i Nordea

19.00-19.30        Hvordan kan Fellesforbundet/fagforeningene bidra til å styrke transports konkurranseevne v/Jørn Eggum i Fellesforbundet, LO

19.30-19.45        Smittevern v/Knut Gravråk, rådgiver i NLF

19.45-20.00        Spørsmål og avslutning v/Knut Gravråk, rådgiver i NLF

Onsdag 21. april (dag 2)

18.00-18.15        Den nye tariffavtalen – Godsoverenskomsten v/Målfrid Irene Krane, fagsjef juss- og arbeidsgiverspørsmål i NLF

18.15-18.45        Er det vanskelig å drive lovlig transport v/Robert Aksnes, advokat i Vectio (NLF-advokatene)

18.45-19.00        Fair Transport v/ markedsdirektør Kjell Olafsrud i NLF

19.00-19.30        Tacho Online v/Jone Klingsheim, bedriftsrådgiver i NLF, og Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF

19.30-19.55        Planlegging og organisering arbeidstid – våre erfaringer v/Kristian Warholm, assisterende daglig leder i Hans Ivar Slåttøy Transport AS

19.55-20.00        Avslutning v/Målfrid Irene Krane, fagsjef juss- og arbeidsgiverspørsmål i NLF

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis.

Velkommen!