Statens vegvesen starter 15. juni sin andre sesong på oppgraderingen av tunnelene på E134 over Haukelifjell i år blir det arbeider i Vågslid- og Haukeli-tunnelen i tillegg til arbeider utenfor Svandalsflona rasoverbygg.

I fjor var det en økning av trafikken på E134 Haukelifjell med ti prosent i forhold til 2019. På grunn av pandemiforskrifter med oppfordring om å feriere i Norge ventes minst like stor trafikk i sommer.

Statens vegvesen oppfordrer derfor trafikantene til å planlegge turen og forberede seg på litt venting. Det er ikke mulig å forutsi hvordan trafikken blir, men tar høyde for at det kan bli ventetider rundt en time. Derfor er det lurt å være forberedt:

 • Planlegg turen. Reis gjerne tidligere på dagen. Trafikken er erfaringsmessig størst fra 12-tiden og et godt stykke ut over dagen.
 • Vær tålmodig, ta deg god tid.
 • Ta med ekstra drikke og niste.  
 • Nyt en vakker fjellovergang.
 • Følg anvisningen fra trafikkdirigentene. 
 • Kjør forsiktig og hold avstand.

Slik ser det ut i Haukelitunellen nå. Foto: Helge Rasch Slik ser det ut i Haukelitunellen nå. Foto: Helge Rasch

I år brukes friteksttavler i Haukeligrend og Røldal til å fortelle hvor lang ventetid det er på fjellet dersom det skulle oppstå spesielle situasjoner. Statens Vegvesen varsler hvis det er mer enn en times venting. Ventetiden for kolonnene henger sammen med at det i sommer er forventet økt ferietrafikk, spesielt på grunn av oppfordringene om å ta ferie i Norge på grunn av koronapandemien.  

Vågslidtunnelen

Fra og med 15. juni blir tunnelen stengt for all trafikk mellom kl. 23:00 og kl. 10:00. Lette kjøretøy inntil totalvekt 3,5 tonn kan kjøre på omkjøringsvegen over tunnelen, mens kjøretøy over 3,5 tonn kommer gjennom tunnelen med kolonnekjøring mellom kl. 10:00 og kl. 23:00. Arbeidene i Vågslidtunnelen skal etter planen være ferdig i løpet av 2021. Vågslidtunnelen er 1,6 km lang.

Haukelitunnelen

Denne tunnelen blir stengt hele døgnet. Det er omkjøring på den gamle Haukelivegen over Dyrskar Kolonnekjøring for alle kjøretøy. Arbeidene i Haukelitunnelen skal etter planen ferdigstilles i 2022. Haukelitunnelen er 5,7 km lang.

Dette arbeidet skal utføres i begge tunnelene:

 • Bygge nye tekniske bygg
 • Bygge ny renseløsning for vaskevann
 • Oppgradere eksisterende rømningsveier og venterom
 • Forbedre brannsikringen
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut hele det elektriske anlegget

Svandalsflona

Dette er et 500 meter langt rasoverbygg. Arbeidene vil bli tilpasset de øvrige arbeidene, men primærarbeidene er planlagt i 2021. Dette skal gjøres:

 • Installere ny sikkerhetsutrustning
 • Reparere skadet betong
 • Skifte ut det elektriske anlegget
 • Bygge nytt teknisk bygg